tr

YASA DIŞI BAHİS SUÇLARI

29.03.2022
40
YASA DIŞI BAHİS SUÇLARI

Yasa dışı bahis suçları, yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı bahiste kullanılan paralara aracılık etme gibi eylemler 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkın Kanunda” suç olarak tanımlanmıştır. Her ne kadar yasa dışı bahis oynama suçu (kaçak bahis) tabiri kullanılmış ise de; yasa dışı bahis oynama eylemi için 7258 sayılı yasanın 5/d maddesi uyarınca idari para cezası öngörüldüğünden suç olarak değil kabahat olarak düzenlenmiştir.

Bahis oyunlarının tanımı 5738 sayılı “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun” da yaptırılmış olup yasa isminden de anlaşılacağı üzere sabit ihtimalli bahis ve müşterek bahis olmak üzere olmak üzere bu kapsamda değerlendirilen bahisleri kendi arasında ikiye ayırmıştır.

Sabit ihtimalli bahis; “Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya ekinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunlar”

Müşterek bahis; Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunları olarak tanımlanmaktadır. Yasa dışı bahis suçlarını fail veya faillerin fiillerine göre dört ara başlık altında incelemek yerinde olacaktır.

  • Yasa dışı bahis oynama
  • Yasa dışı bahis oynatma
  • Yasa dışı bahiste kullanılan paralara aracılık etme
  • Yasa dışı bahis reklamları vasıtasıyla yasa dışı bahis oynanmasına teşvik etme

Yasa Dışı Bahis Oynama

  Yasa dışı bahis oynama suçunun (kabahatinin) oluşması için kişinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığının izin ve onayı olman elektronik bayiler yani bu hizmeti veren web siteleri vasıtasıyla oynanması gerekmektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının izin ve onayı ile faaliyet gösteren bayiler vasıtasıyla bahis suçu oynamanın yasalarımızda her hangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. 7258 sayılı yasanın 5/d maddesinde belirtildiği üzere “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır” denilmek suretiyle yasa dışı bahis oynamak halk dile ile kaçak bahis oynamak kabahati hakkında uygulanacak idari para cezasının alt ve üst limitleri belirtilmiştir.

7258 sayılı yasanın 5/d maddesi uyarınca kaçak bahis (yasa dışı bahis) oynayan kişi hakkında düzenlenen idari yaptırım tutanağına karşı (idari para cezası) 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilirler. Yasa dışı bahis oynayan kişi ile idari para cezasını düzenleyen birimin farklı şehirlerde olması halinde kişi en yakın adliyeden idari para cezasını düzenleyen kurumun bulunduğu yer adliyesine gönderilmek üzere itiraz dilekçesini sunabilir. Diğer idari para cezalarında da olduğu gibi yasa dışı bahis oynayan kişi hakkında düzenlenen idari para cezasının kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde 2022 yılı itibariyle düzenlenen idari para cezasının tutarında %25 indirim yapılmaktadır.

Yasa Dışı Bahis Oynatma

Yasa dışı bahis oynatma suçu genel olarak daha çok yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yasa dışı bahis oynatma genelde web siteleri üzerinden oynanması yaygın olmaktadır. Bu sistemi kurarak ve gerekli alt yapısını hazırlayarak internet üzerinden 7258 sayılı yasada belirtilen bahis oyunlarının oynanmasına imkân sağlayan kişi hakkında aynı yasanın 5/a maddesi uyarınca “üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası” ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Ancak fail hakkında 7258 sayılı yasanın 5/a maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi için bahsedilen spor müsabakalarının yurt içi kaynaklı olması gerekmektedir.

Yurt dışında oynanan spor müsabakalarına yönelik bahis oyunlarının internet veya başkaca bir erişim yolu ile Türkiye’den oynanmasına yer  ve imkan tanıyan kişiler hakkında ön görülen ceza miktarı yurt içi kaynaklı spor müsabakaları için ön görülen cezaya nazaran daha fazla olup 7258 sayılı yasanın 5/a maddesi uyarınca; “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” denilmek suretiyle fail hakkında yapılacak yargılama sonucunda verilebilecek ceza belirtilmiştir.

Genel olarak suçun işleniş biçimi olarak yasa dışı bahis oynatma veya yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama suçu olarak karşımıza çıkan suçta faillerin web sitesi üzerinden atılı suçu işledikleri tespit halinde 5651 sayı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların ve Düzenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele edilmesi hakkında kanun” gereğince kaçak bahis oynatıldığı tespit edilen web sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir.

  Yasa dışı oynatma (kaçak bahis) suçları genel olarak bir örgüt hiyerarşisi içinde işlenmesi sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte bu suçun “suç işlemek maksadıyla Örgüt Kurma ve Yönetme” olarak değerlendirilmesi halinde bu kez TCK 220 maddesi kapsamında da değerlendirilebileceği bu durumda faillerin daha ağır bir müeyyide ile karşılaşabilecekleri unutulmamalıdır.

 Yasa Dışı Bahiste Kullanılan Paralara Aracılık Etme

   Daha çok banka hesabı kiraya verme ve dijital hesap cüzdanı kiraya verme, hesap kiralama olarak karşımıza çıkan durumda yasa dışı bahis oynatma faaliyeti gösteren kişilere veya yasa dışı bahis oynayan kişilere kendisine ait banka hesabı veya dijital hesaplarını bu sisteme para aktarılmak veya bahis yoluyla kazanılan paraları bu sistemden çekmek üzere başkalarına belirli bir süre veya daha uzun süreli olarak teslim edilmesi işlemidir. Bu şekilde bu para akışının nakline aracılık eden kişi hakkında 7258 sayılı yasanın 5/c maddesi uyarınca “üç yıldan beş yıla kadar ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırabileceği belirtilmiştir. Günümüzde bu şekilde hesap kiralama işlemleri oldukça yaygınlaşmış olmakla birlikte gerek sosyal medya hesapları vasıtasıyla gerekse internet siteleri vasıtasıyla bu hesap kiralama işlemlerini yapan kişiler oldukça fazladır, bu sebeple hesaplarınızı kiralamak isteyen kişiler ile bu yönde bir anlaşmanın yapılmaması ileride bu yasa kapsamında bir suç isnadına maruz kalmamaları açısından oldukça önemlidir.

Yasa Dışı Bahis Reklamları Vasıtasıyla Yasa Dışı Bahis Oynanmasına Teşvik Etme

Bu madde kapsamında değerlendirilen yasa dışı bahis oynanması yönünde gerek SMS (kısa mesaj) yolu ile, gerekse başka alanlarda faaliyet gösteren web sitelerinde yayınlanan reklamlar yoluyla ya da e-posta ve benzeri şekilde kişileri yasa dışı bahis (kaçak bahis) oynamasına özendirip teşvik etmesi de aynı yasanın 5/ç maddesi uyarınca “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” denilmek suretiyle yasada suç olarak tanımlanmıştır.

7258 yasa kapsamında suç işlediği tespit edilen veya bu suç şüphesi ile hakkında soruşturma yapılan veya MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından bu yönde faaliyetleri olduğu tespit edilen kişi yada kişilere ait banka hesaplarına, dijital cüzdan hesaplarına veya kredi hesaplarına bloke konulabileceği gibi atılı suçların sabit olması halinde bu hesaplarda bulunan paralara da el konulabilecektir. Yasa dışı bahis suçları ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?