tr

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

14.06.2022
8
Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden bir tanesinin evlilik birliğinde olması gereken yükümlülüklerin tamamını yerine getirmemek maksadıyla isteyerek ortak yaşam alanı terk etmesidir. Evlilik birliğinde eşlerin aynı yaşam alanında yaşaması ve müşterek hayat sürmeleri gereklidir. Özel boşanma sebepleri arasında bulunan terk mutlak boşanma sebebi olarak da değerlendirmeye alınmaktadır.  Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesi gereğince;

“Eşlerden bir tanesi, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bur durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim ya da noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerinin ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleten eş de terk etmiş sayılır. Davayı haklı olan eşin isteği üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiğini ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulmaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılmaz.”

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Evlilik Birliğinden Yükümlülükleri Yerine Getirmemek Maksadıyla Ortak Konutun Ayrılması

Evlilik birliğinden kaynaklı olarak eşlerin belli başlı sorumlulukları bulunur. Sorumluluklardan kaçmak, sorumlulukların yerine gelmemesi adına evden ayrılmış olması gerekir. Ayrılmış olan eşin eve dönmemesi gerekir. Eşin karşı taraf tarafından evden kovulmuş olması ve kovulmanın sonrasında evden ayrılmış el terk konumunda sayılır. Ter eden kişinin kesinlikle haklı bir sebebi bulunmaması gerekir.

En Az Altı Ay Süre Olması

Eşin ortak olan konuttan ayrılmasıyla karşı tarafa boşanma davası açabilme hakkı hemen meydana gelmemektedir. Dava açılması için belli bir süre gerekir. Eşin ortak yaşanan konuttan ayrılmasından sonra 6 aylık sürenin geçmesi önemlidir. Bu süre ihtar çekilmesinden önce 4 ay, ihtar çekilmesinden sonra 2 aydır bu süre zarfından evden ayrılan eşin sürenin kesilmesi için eve geri dönmesi ve tekrardan ayrılması hakkın kötü niyetli kullanılmasıdır. Eş evinden ayrıldıktan sonra pişman olarak geriye dönerse 6 aylık sürede kesilir.

Eşe Eve Dön Çağrısı Yapılması

Terk edilmiş olan eş boşanma davası girişiminde bulunmadan önce mutlaka eşine ihtarda bulunmalıdır. Yapılacak olan ihtarın asıl amacı; eve dönmesi adına terk eden eşe çağrıda bulunmaktır. Eşe yapılan ihtar için eşin evi terk etmesi üzerinden 4 ay geçmesiyle mümkün olur. İhtarda hâkim eve dönüş için 2 aylık süre belirler.

İhtarın geçerli sayılması adına muhakkak süre verilmesi zorunludur. Bu sürede en az 2 aydır. Eve dön çağrısı süresi bitmeden açılacak olan boşanma davası mahkeme tarafından red edilir. Bu süreler dava şartı olarak karşımıza çıkar.  Bundan kaynaklı olarak hâkim süreler konusunda detay ister ve hüküm verirken kişilerin sürelere uyup uymadığına da dikkat eder.

İhtar eşin adresine eğer eşin adresi bilinmiyorsa ilan aracılığıyla yapılır. Çekilecek olan ihtar Aile Mahkemesi tarafından yapılabildiği gibi noterden ya da sözlü olarak da yapılabilir. Boşanma davasının açılması adına çekilen ihtara cevap alınamaması gerekir.

İhtarın Geçerliliği

Terk edilmiş olan eş yaptığı ihtarda iyi niyet ve samimiyet aranır. Eve dönmesi adına çekilen ihtar sonucunda ter edilen eş evine dönecek olan eşe ortak yaşam alanını hazır etmelidir. Güven sarsan hareketlerde bulunmamak önemlidir. İhtarda aşağıda bulunan detayların yer alması önemlidir.

  • Eşlerin ad ve soyadları
  • Eşlerin açık adresleri
  • Eve çağrılan eşin yanında çocuklar bulunuyorsa ortak yaşam alnına dönmesi adına gerekli olan tüm giderler, dönüş esnasında gereken konaklama ücretlerinin karşılanacağına dair detaylar
  • Ortak yaşam alanının anahtarının bırakıldığı yer
  • Davet edilen kişi verilen 2 aylık süre zarfında evine dönmezse boşanma davası yoluna gidileceği belirtilmelidir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme eşlerden bir tanesinin ya da davadan 6 ay öncesinde beraber oturdukları yerdeki Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Güncel içeriklerimizin devamına Google ile ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?