tr

Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme

29.09.2022
5
Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme

Sistemi engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme suçu Türk Ceza Kanununun 244 maddesi ve alt bentlerinde düzenlenmiş bir suçtur. TCK 244 maddesinden de anlaşılacağı üzere fail üzerine atılı suç “sistemi engelleme bozma” gibi gerçekleşebileceği gibi; “sistemdeki verileri yok etme veya değiştirme” şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle her iki suçu iki ayrı başlık altın incelemek yerinde olacaktır. Suçun konusu bilişim sistemleri olması nedeniyle öncelikle bilişim sisteminin tanımının yapılması yerinde olacaktır.

Bilişim Sistemleri; Belirli bir sisteme veya konuya ilişkin tüm verileri, kendisine tanımlanan düzen içerisinde, depolama veya toplama yada ağlar sayesinde gerektiğinde başka kullanıcılara iletmeye yarayan teknolojilerdir.

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME BOZMA

Bilişim sistemini engelleme bozma suçları Türk Ceza Kanunumuzun bilişim suçları başlığı altında 244/1 maddesinde tanımlanmıştır. Bilişim sistemini engelleme bozma suçlarının daha ağır cezayı gerektiren halleri TCK 244/3 maddesinde; suçun nitelikli hali ise; TCK 244/4 maddesinde düzenlenmiştir.

TCK 244/1 maddesinde belirtilen bilişim sistemleri bir Windows işletim sistemi olabileceği gibi; facebook ve twitter gibi sosyal medya uygulamaları da olabilmektedir. Hatta günümüzde sıklıkla kullandığımız whatsapp uygulaması dahi bilişim sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu tür sistemlere yönelik bir engelleme veya bozma fiili de TCK 244/1 maddesi kapsamında bilişim sistemini engelleme bozma suçunu oluşturmaktadır. TCK 244/1 maddesinden de anlaşılacağı üzere suçun işleniş biçimleri göz önüne alındığında fail için seçimlik hareketli bir suç olduğunu söylemek mümkündür. Bu seçimlik hareketler; bilişim sistemini engelleme ve bilişim sistemini bozma olarak belirtilebilir.

Bilişim Sistemini Engelleme

Bilişim sistemini engelleme failin sistem üzerine yapmış olduğu herhangi bir müdahale sonucu sisteme kullanıcının erişmesini engellemeye yönelik bir davranıştır. Günümüzde sosyal medya uygulamalarında sıklıklı karşımıza çıkmaktadır. Ancak sosyal medya hesaplarına yönelik bir şifre kırma eyleminin TCK 244/1 maddesinde belirtilen bilişim sistemini engelleme bozma suçunu oluşturabilmesi için failin mağdura ait hesabın şifresini değiştirmesi gerekmektedir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 06.12.2017 tarih, 2017/7826 esas ve 2017/13823 sayılı kararında;

“Şikayetçinin rızası olmadan e-mail ve facebook hesabına girip yapıp şifrelerini değiştirmek suretiyle bilişim sistemine girmesini engellediğinden bahisle açılan davada; katılanın hesabına sanığın giriş yaptığının tespit edildiği, dosya içerisinde şifrelerin değiştirildiğine dair bir tespitin bulunmadığı ve katılanın hesabının kullanılarak kontör istenen arkadaşları olduğu, anlaşılmakla sanığın bilişim sistemlerine girme ve orada kalmaya devam ettiğine ilişkin deliller mevcut olduğundan sanığın eyleminin TCK 243/1 maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı…”

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararı incelendiğinde sanığın üzerine atılı bilişim sistemini engelleme bozma suçunun sosyal medya hesapları üzerinden işlenmesinin şifreyi değiştirerek mağdurun hesabına girişini engelleme şeklinde gerçekleşebileceğini belirtmiştir.

Bilişim Sistemini Bozma

Failin diğer bir seçimlik hareketi bilişim sistemini bozma olarak gerçekleşebilmektedir. Bilişim sistemini bozma; sistemin orijinal çalışma yapısında değişiklikler yapılması bu nedenle sağlıklı olarak çalışmasını engelleme olarak tanımlanabilmektedir. Sistemin tamamen çalışmasını engellemek failin başka bir seçimlik hareketi olan TCK 244/2 maddesinde belirtilen bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturmaktadır.

Sistemi Engelleme Bozma Suçunun Cezası

Sistemi engelleme bozma suçunun cezası Türk Ceza Kanunun 244/1 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre failin “bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Sistemi Engelleme Bozma Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Halleri

Sistemi engelleme bozma suçunun daha ağır cezayı gerektiren durumları TCK 244/3 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre failin sistemi engelleme bozma fiillerinden herhangi birisini banka veya kredi kurumlarına ait sistemlere yönelik veya herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarına ait sistemlere yönelik gerçekleştirmesi halinde TCK 244/1 maddesi uyarınca verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.

Sistemi Engelleme Bozma Suçunun Nitelikli Halleri

Suçun nitelikli hali TCK 244/4 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre fail TCK 244/1 maddesindeki suçu işlemesi ile kendisine veya başkasına hukuka aykırı bir şekilde çıkar sağlaması halinde suçun nitelikli hali gerçekleşmiş kabul edilmektedir. Sistemi engelleme bozma suçunun nitelikli hali için ön görülen cezayı yaptırım; “iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para” cezasıdır.

BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME

TCK 244 maddesinde düzenlenen suçun bir başka seçimlik hareketi ise bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirmedir. Bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçu TCK 244/2 maddesinde tanımlanmıştır. TCK 244/1 maddesinden farklı olarak burada suçun konusu genel olarak sistem üzerindeki verilerdir. TCK 244/2 maddesi de kendi arasında fail için seçimlik hareketler öngörmüştür. Bunlar sistemdeki verileri yok etme veya değiştirme gibi olabileceği gibi sistemdeki verilere tamamen erişilmez hale getirilmesi de TCK 244/2 maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca verilerin herhangi bir araç ile başka bir yere aktarılması özel hayatın gizliliği veya kişisel veri kapsamında olmaması halinde TCK 244/2 maddesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu konuda Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 14.07.2014 tarih ve 2013/3173 esas, 2014/18506 sayılı kararında;

“Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme ile bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme erişilemez kılma, var olan verileri başka bir yere gönderme suçlarına ilişkin olarak sanığın yetkisi olmadığı halde katılan şirkete ait bilişim sistemine girerek orada bulunan verileri alıp kendi kullandığı bilgisayara ve CD’ye aktarması şeklinde gerçekleşen eylemin bir bütün olarak TCK 244/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden…”

Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun Cezası

Failin eyleminin TCK 244/2 maddesi kapsamında kalması halinde suçun nitelikli ve daha ağır cezayı gerektiren halleri dışında işlenmesi durumunda failin “altı aydan üç yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Bilişim sistemindeki verileri yok etme, verilere erişimi engelleme, değiştirme veya veri ekleme suçunun daha ağır cezayı gerektiren hali TCK 244/3 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; fail üzerine atılı suçu banka veya kredi kurumlarında kullanılan sistemlere yönelik veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait sistemlere yönelik gerçekleştirmesi halinde hakkında verilecek olan hapis cezasının yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.

TCK 244/2 maddesinde belirtilen bilişim sistemindeki veriler yok etme veya değiştirme suçu nedeniyle fail kendisine veya bir başkasına haksız bir çıkar sağlaması halinde “iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para” cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Bilişim Sistemlerini Engelleme Bozma Suçu Şikayet

Bilişim sistemlerini engelleme bozma veya sistemdeki verileri değiştirme, yok etme kullanılamaz hale getirme şeklinde gerçekleşen TCK 244 maddesinde tanımlı tüm suçlar takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu nedenle fail hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturma resen yapılmaktadır. Google ile sitemize ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?