tr

Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu (TCK 205)

20.04.2022
17
Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu (TCK 205)

Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.TCK 205 maddesinde düzlenen resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunda fail TCK 204 maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçundan farklı olarak suça konu resmi belgenin kullanılmasını engellemek amacıyla hareket etmektedir. TCK 205 maddesi; “Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Denilmek suretiyle resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu hakkında yasada öngörülen cezai yaptırım belirtilmiştir.

TCK 205 maddesine ilave olarak TCK 210 maddesinde belirtilen resmi belge hükmünde belgeler de yapılacak bir bozma, yok etme veya gizleme eylemi TCK 205 maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Yasa metninden de anlaşılacağı üzere fail;

  • Resmi belgeyi bozmak
  • Resmi belgeyi yok etmek
  • Resmi belgeyi gizlemek şeklinde üzerine atılı suçu işleyebilmektedir.

Resmi belgeyi bozmak; Failin suça konu belgeyi tamamen yok etme amacı gütmeksizin sadece belge içeriğine müdahale ederek özelliğinin yok etme amacı ile hareket etmesidir. Resmi belgeyi bozmak ile resmi belgeyi değiştirmek arasındaki en önemli fark failin suçu işlemesindeki amacıdır. Örnek olarak açıklamak gerektiğinde failin bir başkasına ait nüfus cüzdanı üzerindeki fotoğrafı sökerek yerine kendi resmini yapıştırması durumu resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Ancak daha önce resmi belgede sahtecilik suçunda da açıklandığı üzere bu değişikliğin iğfal kabiliyetine haiz olması gerekmektedir. Failin bu eylemi nedeniyle söz konusu belge üzerinde yapılan incelemede iğfal kabiliyeti bulunmaması ayrıca nüfus cüzdanı üzerinde bulunan mühürün de zarar görmesi durumunda belge nüfus cüzdanı niteliğini kaybedeceğinden TCK 205/1 maddesinde belirtilen resmi belgeyi bozmak suçu oluşacaktır.

Resmi belgeyi yok etmek; Failin resmi belgenin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla hareket etmesidir. Ancak sadece resmi belgenin hukuki sonuç doğuran kısmının yok edilmesi de resmi belgenin tamamen yok edilmesi olarak değerlendirilmektedir. Örneğin TCK 210 maddesinde belirtilen bir kambiyo senedi üzerinde bulunan imza kısmının kopartılarak yok edilmesi resmi belgeyi yok etmek suçunu oluşturmaktadır.

Resmi belgeyi gizlemek; Fail bu seçimlik hareketinde resmi belgeyi yok etmek yada resmi belgeyi bozmak suçlarından farklı olarak belgenin fiziksel bütünlüğüne bir zarar vermeksizin tamamen gizlemesi durumudur. Failin diğer seçimlik hareketlerinde de olduğu gibi asıl amacı resmi belgenin doğurduğu hukuki sonucu ortadan kaldırmaktır. Süre bakımından bir sonuç doğuracak resme belgenin bu süre içinde saklanması ve hukuki sonucunun ortadan kalkmasına müteakip yeniden ortaya çıkarılması durumunda yine TCK 205/1 maddesi kapsamında resmi belgeyi gizlemek suçu oluşmaktadır. Resmi belgede sahtecilik suçlarının oluşması için aranan şartlardan olan iğfal kabiliyetine haiz olma durumu TCK 205/1 maddesinde düzenlenen resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu bakımından suçun işleniş biçimi nedeniyle geçerli bir durum değildir.

RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇUNDA DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN HALER

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun nitelikli hali TCK 205/1 maddesinin ikinci cümlesinde belirtilmiş olup, atılı suçun “kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde fail hakkında verilecek ceza yarı oranında arttırılır.” Ancak kamu görevlisi hakkında suçun nitelikli halinin uygulanabilmesi için söz konusu belgeyi düzenlemeye ve muhafaza altında bulundurmaya yükümlü olması gerekmektedir. Kamu görevlisinin söz konusu belge üzerinde bu şekilde bir yükümlülüğü bulunmaması halinde suçun nitelikli hali uygulanamayacaktır.

RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇUNDA YARGILAMA

TCK 205/1 maddesinde düzenlenen suç niteliği bakımından şikâyete bağlı suçlardan değildir, fail hakkında yargılamada görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Ancak suçun ceza alt ve üst sınırları dikkate alındığında şartların oluşması halinde fail hakkında cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir.

Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?