tr

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

20.04.2022
19
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN (TCK 206)

Türk Ceza Kanunun kamu güvenini karşı suçlar başlığı altında 206. maddesinde düzenlenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu ile kamu düzenin korunması amaçlanmıştır. Resmi belgenin düzenlemesinde herkesin doğruyu söyleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Failin resmi belgenin düzenlenmesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunması neticesinde bir bakıma sahtecilik oluşmaktadır. Özel belgenin düzenlenmesi sırasında yalan beyanda bulunmak yasalarımızda suç olarak düzenlenmemiştir. Yalan kelime anlamı olarak “bilerek kandırmak amacı ile söylenen gerçek dışı söz” olarak tanımlanabilmektedir. Beyan ise; bildirme, “söyleme ya da arz etme” gibi anlamlar taşımaktadır.

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU CEZASI

TCK 206/1 maddesinde suçu işleyen sanık hakkında uygulanacak cezai yaptırım belirtilmiştir. TCK 206/1 maddesine göre; “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır”,

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDEYALAN BEYAN SUÇUNUN UNSURLARI

 TCK 206/1 maddesinde belirtildiği üzere yalan beyanda bulunulan kamu görevlisinin söz konusu belgeyi düzenlemeye yetkili olması gerekmektedir. Özetle her kamu görevlisine yalan beyanda bulunulması suçun meydana gelmesi açısından yeterli değildir.

  • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Failin kasıtlı olarak söz konusu resmi belgeyi düzenlemeye yetkili olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunması ile suç işlenmiş olacaktır. Failin yalan beyanı karşısında herhangi bir kamu idaresinin veya gerçek kişinin ekonomik anlamda bir zararının oluşup oluşmadığı suçun gerçekleşmesi açısından bir önem arz etmemektedir. Failin yalan beyanı ile kamu güvenliğinin bozulması sebebiyle toplumsal olarak bir zararın meydana geldiği düşünülmektedir.
  • Yalan beyan resmi belgenin düzenlenmesi sırasında gerçekleşmesi gerekmektedir, ya da failin beyanı doğrultusunda resmi belgenin düzenlenmesi gerekmektedir. 5236 sayılı kabahatler kanunun 40/1 maddesinde yetkili kamu görevlisine kimliği veya adresi ile ilgili gerçeğe aykırı bildirme eylemi kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu şekilde bir gerçeğe aykırı beyanda bulunulması TCK 206/1 maddesinde belirtilen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmayacak failin eylemi kabahatler kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.
  • Failin gerçeğe uygun bir beyanda bulunmasına karşılık kamu görevlisinin bu beyanı sehven resmi belgeye hatalı olarak işlemesi fail için herhangi bir cezai sorumluluk doğurmamakla birlikte bu beyanı kasıtlı olarak değiştirerek yalan beyan şeklinde düzenleyen kamu görevlisi TCK 204/1 maddesinde belirtilen resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiş olacaktır.
  • TCK 206/1 maddesi kapsamında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmasında herhangi bir şekil şartı aranmamıştır. Bu beyan yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilmektedir.
  • Failin beyanının doğrulu bir tahkikat sonucu kesinlik kazanmasına müteakip bir resmi belgenin düzenlenmesi söz konusu olduğu durumlarda fail resmi belge düzenlenmeden önce sözlü olarak yalan beyanda bulunmuş, ancak bu beyan doğrultunda herhangi bir resmi belge düzenlenmemiş, resmi belgenin düzenlenmesi yapılacak tahkikat sonuna bırakılmış ise resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmayacaktır.

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU YARGILAMA

 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu takibi şikâyete tabi suçlardan olmayıp suçu işlediği sabit olan şüpheli hakkında kamu adın soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır. Atılı suçlamadan dolayı yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir. Fail hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu nedeniyle yapılacak yargılama sonucunda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda belirtilen şartların oluşması halinde “hapis cezasının ertelenmesi” veya “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı uygulanabilmektedir.

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?