tr

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

20.04.2022
13
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Toplumsal bir varlık olan insan doğası gereği diğer insanlarla iletişim, etkileşim veya iş birliği içerisinde olmak durumundadır. Ancak her bireyin diğer insanlarla paylaşamayacağı ve paylaşmak istemeyeceği ya da belirli kişilerle paylaşabileceği, bilgi, düşünce veya yaşam tarzı nitelliğinde hal ve hareketleri olabilmektedir, bu duruma genel olarak “özel hayat” denilmekle beraber kişinin bilgisi ve rızası dışında bu alana bir müdahale durumuna ise “özel hayatın gizliliğini ihlal” denmektedir.

Ceza hukuku açısından “özel hayat” olarak adlandırılan durum Türk Medeni Kanunun 24. Maddesinde “kişilik hakları” olarak yasalarımızda güvence altında alınmıştır. Özel hayatın gizliliği hakkı gerek temel ceza yasamızda gerekse özel hukuk alanlarında ve Anayasamızın 20. Maddesi ile güvence altına alınması yetinilmeyerek Türkiye’nin de taraf olarak imzaladığı “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin 8. Maddesi ile de güvenle altına alınmıştır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK 134 maddesinde düzenlenmiş bir suçtur.

TCK 134/1;  Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK 134/2; Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

TCK 134/1 ve TCK 134/2 maddeleri birlikte incelendiğinde haberleşme gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarında olduğu gibi failin eylemine göre suç “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” ve “özel hayata ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı bir şekilde ifşa etme” şeklinde suçların işlenebilmesi mümkündür. Failin eylemine göre ifşa etme suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçuna nazaran daha ağır müeyyideleri olabilecek şekilde TCK 134. Maddesinde düzenlenmiştir. Özel hayatın gizliliğine müdahale ancak Anayasamızın 20 maddesinde belirtiliği gibi ve CMK 135 ve CMK 140 maddeleri uyarınca uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, kaçakçılık gibi katalog suçların önlenmesi ve suçluların ortaya çıkartılması amacı ile hakim kararına dayanılarak yapılması mümkündür.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME (TCK 134/1)

Özel hayatın gizliliği suçu mağduru herkes olabileceği gibi bu gizlilik kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Daha çok kişinin başkaları tarafından görülmesini ya da bilinmesini istemediği her şey özel hayat konusu olabilmektedir. Özel yaşama kişinin dini inancı, cinsel hayatı, siyasi görüşü ya da sağlık durumu gibi durumlar konu olabilmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşumunda en önemli kriter mağdura ait görüntü veya bilgi gibi veriler mağdurun kendisinin özel hayatı olarak kabul edip buna göre hareket etmesidir.

ÖZEL HAYATA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VEYA SESLERİN İFŞA EDİLMESİ (TCK 134/2)

 İfşa; gizli kalınmasını istenilen bir bilgi, düşünce veya belgenin açıklanması, ortaya dökmesi veya yayması anlamlarına gelmektedir. TCK 134/2 maddesi kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda failin mağdura ait özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin rızası dışında hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi ile suç oluşmaktadır. Gelişen teknolojinin yaygınlaşması ve çeşitliliği göz önüne alındığında daha çok sosyal medya üzerinde fail ve mağdur ile yapılan özel hayat niteliğindeki yazışmaların mağdurun gizli kalacağını düşüncesi ile hareket etmesi ancak failin bu yazışmaları veya görüntüleri mağdurun rızası dışında ifşa etmesi TCK 134/2 maddesinde belirtilen özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin ifşa edilmesi suçu oluşacaktır.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU NİTELİKLİ HALLERİ (TCK 137)

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarının nitelikli halleri ve daha ağır cezayı gerektiren halleri TCK 137 maddesinde düzenlenmiş olup maddeye göre suçun; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanması suretiyle işlenmesi (TCK 137/1-a) ve belirli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCK 137/1-b) halinde fail hakkında TCK 134/1 ve TCK 134/2 maddelerinde belirtilen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için öngörülen hapis cezalarının yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.

TCK 134 MADDESİ KAPSAMINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL  SUÇLARINDA ŞİKAYET VE UZLAŞMA

 Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu uzlaşma ve şikayete tabi suçlardan olup, fail ile mağdur gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanamaması halinde ve mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında yeterli delillerin oluşması ile atılı suçlamadan dolayı dava açılması mümkün olup yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir. Mağdur kendisine yönelik özel hayatının ihlal suçunun işlendiğini öğrendiği tarihten 6 aylık şikayet süresi içerisinde Cumhuriyet Savcılıklarına bizzat kendisi veya vekili aracılığı ile şikayet hakkını kullanması gerekmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikayete bağlı suçlardan olması nedeniyle mağdurun kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçmesi halinde fail hakkında devam etmekte olan dava hakkında düşme kararı verilmektedir.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

 TCK 134/1 ve TCK 134/2 maddesinde belirtilen özel hayatın gizliliğini ihlal ve özel hayatın ifşa edilmesi suçları yasada belirtilen ceza alt ve üst sınırları dikkate alındığında CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün suçlardandır. Fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi içini öncelikle failin bunu kabul etmesi ve hakkında daha önce kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının bulunmaması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle mahkemece verilmiş olan hapis cezasının 2 yıl ve daha az bir ceza olması gerekmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?