tr

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

18.09.2022
13
Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Nişanlanma, iki kişinin evlilik öncesi yapmış olduğu ön sözleşme olarak nitelendirilir. Tarafların evlenmek adına birbirlerine verdikleri sözdür. Evlilikte olduğu gibi nişanlanmada bir yaş sınır bulunmaz. İki tarafında ayırt edebilme gücüne sahip olmaları yeterlidir. Nişanlı kişilerden herhangi bir tanesinin haksız şekilde nişanı bozması yahut taraflardan herhangi birine yüklenen nedenlerle nişanın bozulması halinde mağdur taraf belli başlı haklar talep edebilir. Bunlardan bir tanesi de maddi tazminattır.  Kusurlu olan kişi karşı tarafa dürüstlük ilkesi doğrultusunda evlilik maksadıyla yaptığı harcamaları ve katlanmış olduğu maddi anlamdaki fedakarlıkları karşılığında maddi tazminat adı altında ödemekle yükümlüdür.

Maddi Tazminat İsteyebilme Şartları

  • İki taraf arasında geçerli sayılan nişanlılığın olması gerekir.
  • Nişanlılık durumunun haklı bir neden olmadan yahut bir tarafa yükletilebilen nedenlerle bozulmuş olması gerekir.
  • Davacı olan tarafın maddi zararının bulunması şarttır.
  • Davacının maddi zararı işten ayrılma, taşınmazını satma, işini değiştirme ve taşınırlarını satma olabilir.
  • Yapılan tüm harcamaların evlilik maksadıyla yapılması önemlidir.
  • Nişan giderlerinin yapılması da tazminat isteme hakkını doğurur.

Maddi Tazminat Davası Miktarı Belirlenmesi

Davacı kişinin davalı taraftan istemiş olduğu tazminat kendisine ait menfi zararlarının karşılanmasıdır. Nişan yapılmasaydı uğranılmayacak olan maddi zararını isteyebilir. Maddi tazminat davalarında davacı olan kişi kanıtlarıyla hâkim karşısına çıktığı zaman tazminat hüküm edilir. Hâkim davada maddi tazminat tutarını belirlerken indirim yapılması gerekli olan tüm durumları göz önüne alır. Davacı olan kişi zarar kalemlerinin hepsini tek tek yazmalı ve istemiş olduğu tazminat tutarını belirtmelidir.

Maddi Tazminat İsteyebilecek Kişiler

  • Kusuru bulunmayan nişanlı
  • Kusuru bulunmayan nişanlının anne ve babası
  • Kusuru bulunmayan nişanlının kayın hısımları

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davalarında görev alacak olan mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Davada yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenir. Genel yetkili olan mahkeme davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeridir.

Maddi Tazminat Davasında Zamanaşımı

Nişanın bozulmasından kaynaklı açılan maddi tazminat davalarında zaman aşımı süresi nişanın bozulmasından itibaren 1 senedir. Aksi olan durumlarda dava açılamaz. Google ile sitemize ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?