tr

Nasıl Avukat Olunur?

17.03.2022
54
Nasıl Avukat Olunur?

Nasıl Avukat Olunur? ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Avukatlık mesleği geçmişten günümüze saygın mesleklerden biri olarak görülmüştür. Bu sebeple birçok öğrencinin hayallerini süsleyen bir meslektir. Genel olarak mesleğe bir bakış atacak olursak:

Avukatlık kanunun 3. maddesinde avukatlığa kabul şartları şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
 • Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
 • Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,
 • Avukatlık Kanununa göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

Avukat olabilmek için öncelikle yüksek öğretim kurumları sınavından (YKS) başarılı olmak ve 4 yıllık lisans programına yerleşerek hukuk fakültesini tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca ön lisans adalet programını tamamlandıktan sonra dikey geçiş sınavıyla (DGS) hukuk fakültesine kayıt yaptırmak ve programı tamamlamak mümkündür.

Bu iki yoldan biri ile hukuk fakültesinden mezun oluktan sonra 1 yıllık mesleki staj süreci başlamakta. Mesleki staj kendi içinde altı aylık iki kısımdan oluşmaktadır. Stajın ilk 6 ayı adliyede savcılık, sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza, idare mahkemesi ve icra mahkemesinde yapılmalıdır. Bu süreç haftanın belli günlerinde imza atılarak yapılmaktadır. Uygulamada adliye stajları gerek hakimlerin iş yoğunluğundan gerek kimi başka nedenlerden pek verimli geçmemekteyse de adliye stajı son derece önemlidir. Zira teorik eğitim ile pratik eğitim birbirinden oldukça farklıdır ve adliye stajı bu farkı net olarak görebilme imkanı sunmaktadır. Ufak bir öneride bulunmakta fayda var, ilgili kanunla birlikte mahkemeye gitmek daha faydalı olacaktır. Kanun karıştırarak bilgiler daha kalıcı öğrenilecek, öğrenilen bilgiler pekiştirilecektir. Duruşmalara girmenin diğer bir faydası da bu alanlar içinde ilgi duyduğun alanı bulmak ve işleyişi öğrenmek olacaktır. Kimi hakimlerin ödev verdiği bilinen bir şeydir. Genç arkadaşım okul döneminde ödevlerini yapmamış olsan bile staj döneminde yap, zira hakimle tartışma imkanı bulacağın ve çokça şey öğreneceğin bir dönem olacak.

Altı aylık adliye stajından sonra stajın ikinci altı aylık kısmı başlıyor. Yanında staj yapılacak avukatın en az 5 yıllık bir kıdemin olması gerekmektedir. Avukat yanında yapılan stajın geçerli olabilmesi adına bu süreye dikkat edilmelidir. Zira 5 yıl altında kıdemi olan avukatın yanında yapılan staj geçersizdir. Mesleki stajın başarı ile tamamlanmasının ardından avukatlık ruhsatı alabilmek için Türkiye Barolar Birliğine avukatlık stajının yapıldığına dair belge ile başvurmak gerekmektedir. 2019 ve öncesi fakülte girişliler ruhsat töreni ile birlikte avukat olmuş oluyorlar. Henüz uygulanmamakla birlikte 2020 ve sonrası girişliler için Hukuk Meslekleri Yeterlilik Sınavı öngörülmektedir. Bu tarihten sonra mesleki stajı tamamlamak ve avukatlık ruhsatını almış olmanın yanında mesleki yeterlilik sınavından başarılı olmak şartı aranacak.

Kamuda avukat olabilmek için yukarıda bahsedilen şartlara ek olarak KPSS’ ye girmek ve 70 puan almak gerekiyor. Ayrıca kamuda görev yapabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları da sağlamak gerekiyor. Kamu avukatı olmak düzenli ve sabit bir gelirin olması bakımından ayrıca resmi tatil ve hafta sonları çalışmamak bakımından avantajları olan bir alan denebilir. Kamuda çalışan avukatların özel sektörde çalışamayacak olduklarını da eklemek gerekir.

Serbest avukatlık için 2020 ve öncesi girişliler için herhangi başka bir şart yokken 2020 ve sonrası için hukuk meslekleri yeterlilik sınavının getirildiğini hatırlatmakta fayda var.

CMK avukatı olabilmek için; CMK eğitimini başarı ile tamamlamak ve eğitim sertifikası sahibi olmak bununla birlikte barokart ile CMK Uygulama Servisine kayıt yapmak gerekmektedir. CMK avukatları elektronik sistem üzerinden otomatik atama yolu ile görevlendiriliyorlar. Ancak belirtmek gerekir ki CMK’ da puan sistemi bulunuyor ve ceza puanının yüksek olması avukatın sistemden düşmesine sebep olabiliyor.

Bir Avukatın Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • İnsan ilişkilerinde iyi olmak
 • Analitik düşünebilme
 • Diksiyon ve beden dili yeteneği
 • Anlayarak Hızlı Okuma
 • İyi yazma becerisi
 • Yaratıcılık
 • İyi ve nitelikli araştırma
 • Güncel mevzuatı sıkı takip edebilme
 • Sabırlı olabilme

Mesleğin birçok yönünden bahsetmişken birkaç dezavantajını da aktarmakta fayda var aksi halde umduğunuz ve bulduğunuz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Her şeyden önce yorucu bir meslek olduğunu belirtmek gerekir çok sayıda işi birlikte takip etmek, duruşmalara koşturmak, vakitli vakitsiz telefon almak, kimi zaman müvekkile laf anlatamamak, kimi müvekkillerin veya bağlı çalıştığınız bürodaki kıdemli meslektaşınızın sizi kimi zaman daha bilgili kimi zaman daha tecrübeli olduklarından ezmeleri.

Avukatlığa Engel Haller Nelerdir

4515 sayılı Avukatlık Kanununun 5. maddesinde avukatlık mesleğine kabule engel olan kimi haller de düzenlenmiş olup bunlar şu şekildedir:

 1. a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,
 2. b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,
 3. d) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,
 4. e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
 5. f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
 6. g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
 7. h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.

Nasıl Avukat Olunur? ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?