tr

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davaları

20.04.2022
16
Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davaları

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davaları ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

Muvazaa, hukuki ilişkisi bulunan tarafların, üçüncü kişileri kandırmak maksadıyla, kendi içlerinde hüküm ya da sonuç meydana getirmeyen ve gerçek iradelerine kesinlikle uymayan yaptıkları gizli anlaşmadır. Bu tarz işlemlerde irade ile beyan ilişkisinde uyuşmazlık bulunduğundan dolayı konu olan işlem geçersiz sayılır. Muvazaanın türüne göre sonuçları da farklılıklar gösterir. Bu açıdan türü büyük önem taşır. Muvazaa ikiye ayrılır;

Mutlak Muvazaa

Tarafların arasında gizli şekilde yapılan anlaşmadır. Bu anlaşma üçüncü kişileri kandırmak amacıyla gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı hukuki dayanağı olmadığından geçerliliği de olmaz.  Çoğunlukla hacizden malları kaçırmak amacıyla satış yapılmış gibi sözleşmeler düzenlenir. Borçlu olanlar haciz işlemine karşın malını koruyabilmek adına arkadaşlarına satış yapmış gibi gösterir. T.B.K 19. Maddesi gereğince, tarafların gerçek amaçlarını gizli tutmak ya da yanlışlıkla kullanmış oldukları tabirlere yahut sözcüklere bakılmadan, tarafların ortak ve gerçek olan amaçlarına hizmet etmekte olan iradelerinin esas olarak alınması hükmedilmiştir.

Nisbi Muvazaa

Tarafların kendilerinin arasında bulunan hukuki işlemler konusunda üçüncü kişileri aldatabilmek adına gizleyerek ya da gerçek olmayan hukuki işlemlerden daha farklı yapılmasıdır. Nisbi muvazaada görünürde olan hukuki işlemler değil gizli şekilde yapılan hukuki işlemler şartlara uygun biçimde olduğunda kabul edilir. İnsanlar kendilerine ait mallarını mirasçılardan kaçırmak adına bağışlama işlemlerini satış gibi göstermeleridir. Taşınmaz malların satış işlemlerinde devirin masraflarının düşük tutmak adına satış bedellerini düşük gösterilir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Nedir?

Muvazaa sebebiyle geçersiz olan sözleşmeden kaynaklı taşınmazın tapu dairesinde temliki yapılmışsa tescil kanun nezdinde yolsuz olarak görülür. Tapuda yapılan tescil ve temlikler illi işlemler kategorisinde olduğundan sözleşme geçersizse tapu kaydının da iptali gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 1025. Maddesi gereğince “Bir ayni hak yolsuz olarak tecil edilmiş ya da tescil yolsuz olarak terkin olunmuş, değiştirilmişse, bu yüzden hakkı zedelenen kişi tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. Muvazaa sebebiyle yolsuz durumda olan tescilin tamamen ortadan kaldırılması adına tapu tescil ve iptal davası açılabilir. Tapu iptali ve tescili davasında olay, tapuda bulunan kayıtların hak sahibinin lehine düzeltilmesidir.

Tapu İptali ve Tescil Davasını Kimler Açabilir?

Taşınmazın mülkiyeti ile alakalı açılan davalar, tapu kaydında mülkiyet hakkı sahibi olan kişiye açılır. Taşınmazın malikin ölmüş olması durumunda iptal ve tescil davası malikin mirasçısına açılır. Üçüncü kişinin yararına hakkın tamamen ortadan kaldırılması talebi varsa davanın bu hak sahibine yöneltilmesi gerekir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tapu iptali ve tescil davalarında görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tapuda kaydı bulunan taşınmaz aile konutuysa kaydının iptal edilmesi isteniyorsa görevli olan mahkeme Aile Mahkemeleridir. Bu konuda yetkili olan mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir. Mahkemelerin yetkisi kesin yetki niteliğinden olduğundan taraflar anlaşma sağlasa bile mahkeme belirleme konusunda hakları bulunmaz.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Zamanaşımı

Muvazaa sebebiyle açılacak olan tapu iptali be tescili davalarında kesinlikle zamanaşımı süresi bulunmaz.

Muvazaanın İspatı

Muvazaanın yapıldığı konusunda iddiada bulunacak olan üçüncü kişiler ya da sözleşmenin taraflarından bir tanesidir. Muvazaada ispat yükümlüğü olan iddiada bulunan kişidir. Taraflardan herhangi biri sözleşmede muvazaa olduğu konusunda iddiada bulunuyorsa, bu iddiasını belgeyle kanıtlamalıdır. Ortada olan sözleşmenin gerçek iradeye uygun olmadığı ve tarafların gizli şekilde işlem yaptığı sözleşme içeriğinde bulunmalıdır. Üçüncü kişiler yapılan sözleşmenin tarafı olmadığından ve sözleşmenin dışında yer aldıklarından ilgili işlemler konusundaki yazılı belgelere ulaşmakta zorlanabilir. Bundan dolayı üçüncü kişiler bu konuda her türlü tanık ve delil ile ispat yapabilir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davaları ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?