tr

Mühürde Sahtecilik Suçu

20.04.2022
16
Mühürde Sahtecilik Suçu

Mühürde sahtecilik suçu kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında TCK 202 maddesinde düzenlenmiş, failin eylemine ve suçun niteliğine göre ağır yaptırımları olan bir suç türüdür. Sahtecilik suçları gerek devlet memurları kanununda gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında “yüz kızartıcı” suçlar kapsamında değerlendirildiğinden mühürde sahtecilik suçu işlenip, mahkûmiyet kararı alınması durumunda failin ileride memuriyet görevine girememe gibi yaptırımlarla da karşılaşması mümkündür.

MÜHÜRDE SAHTECİLİK SUÇU CEZASI

TCK 202/1; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 202/2; Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 202/1 ve TCK 202/2 maddelerinden de anlaşılacağı üzere mühürde sahtecilik suçu Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından kullanılması için üretilen mühürler ile kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmak üzere üretilen mühürler hakkında işlenecek suçları birbirinden ayırmıştır. Bu kurumlar herhangi bir belediye, valilik, vergi dairesi olabileceği gibi okul veya üniversitelerde olabilmektedir. TCK 202/1 maddesinde mühürde sahtecilik suçu hakkında öngörülün hapis cezası, TCK 202/2 maddesine nazaran daha ağır bir ceza öngörülmüştür. Mühürde sahtecilik suçu hakkında parada sahtecilik suçu aksine herhangi bir şekilde etkin pişmanlık hükümleri uygulanamamaktadır, ancak failin suçun açıklığa kavuşturulmasına mahkeme heyetine bu yönde beyanları bulunması, duruşmalardaki tutum ve davranışları dikkate alınması karşısında “iyi hal” olarak değerlendirilmesi halinde cezada indirim sebebi olabilmektedir.

Ülkemizde mühür imal etme, gerektiğinde niteliğini kaybetmiş mühürleri imha işleminde görevli kurum “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüdür”. Bu kurum haricinde imal edilmiş her türlü mühür TCK 202 maddesi kapsamında mühürde sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Benzer sahtecilik suçlarında da olduğu gibi mühürde sahtecilik suçu oluşumunda sahte olarak üretilen mühür üzerinde yapılacak kriminal inceleme sonucunda mühürün iğfal (aldatma) kabiliyetine haiz olması gerekmektedir. Mühürün aldatıcı yeteneği olmaması halinde failin üzerine atılı suçun unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle yapılacak yargılama sonucunda hakkında beraat kararı verilmesi muhtemeldir.

Mühürde sahtecilik suçu kasten işlenebilen suçlardandır, failin atılı suçu taksirle işlemesi mümkün değildir. Gerek TCK 202/1 ve gerekse TCK 202/2 maddelerinde mühürün sahte olarak üretilmesi veya sahteliğini bildiği bu mühürü kullanması bakımından bir ayrıma gidilmemiştir.

MÜHÜRDE SAHTECİLİK SUÇU YARGILAMA SÜRECİ

Mühürde sahtecilik suçu gerek cezai yaptırımları ve suçun niteliği bakımından takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir. Yapılan soruşturma sonucunda atılı suçu işlediği tespit edilen fail hakkında Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılama yapılmaktadır. Ayrıca yapılan yargılama sonucunda fail hakkında gerekli şartların oluşması halinde gerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı gerekse erteleme kararı verilebilmesi mümkündür. Mühürde sahtecilik suçu hakkında herhangi bir nitelikli hal veya daha az cezayı gerektirir durumlar belirtilmemiştir.

MÜHÜRDE SAHTECİLİK SUÇUNDA  HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231/6. maddesinde düzenlenmiş olup, gerek mühürde sahtecilik gerekse başkaca bir suç işleyen fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanabilmesi için;

  • Fail hakkında yargılama sonucunda verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın iki yıl ve iki yıldan az olması
  • Failin daha önce herhangi bir kasıtlı suçtan almış olduğu mahkûmiyet kararının bulunmaması
  • Mahkemenin duruşmalardaki tutum veya davranışları göz önüne alınarak yeniden bir suç işlemeyeceği yönünde kanaat uyanması,
  • Mağdurun ya da kamunun suçtan dolayı uğramış olduğu zararın aynen yerine getirilmesi
  • Sanığın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının uygulanmasına rıza göstermesi halinde mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında denetim süresi 18 yaşından büyükler için 5 yıl 18 yaşından küçükler için 3 yıl olarak öngörülmüştür.

Mühürde sahtecilik suçu  ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?