tr

Mühür Bozma Suçu

20.04.2022
17
Mühür Bozma Suçu

Mühür bozma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “kamu güvenine karşı suçlar” başlığı altında 203. maddesinde düzenlenmiştir. Herhangi bir eşya ya da nesnenin hatta yapının muhafaza edilmesi ya da korunması amacıyla yetkili makamlar tarafından konulmuş mühürün bozulması, kaldırılması veya işlevini yerine getiremez hale getirilmesi mühür bozma suçunu oluşturmaktadır.

Mühür bozma suçunun Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmesindeki asıl gaye kamu otoritesinin korumsa ı ve kamu faaliyetlerinin engellenmemesidir. Mührün konulmasındaki amacın kişisel menfaatin korunmasına yönelik olması durumunda dahi söz konusu mühürü bozma eylemi mühür bozma suçunu  (mühür fekki) oluşturacaktır.

MÜHÜR BOZMA SUÇU CEZASI

 TCK 203/1; Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır, denilmek suretiyle mühür bozma işleyen fail hakkında uygulanacak cezai yaptırımlar belirtilmiştir.

TCK 203/1 maddesinden de anlaşılacağı üzere seçimlik hareketleri olan bir suç türüdür. Şöyle ki; fail mühürü bozarak ya da kaldırarak işlevini yerine getiremez hale getirebileceği gibi, mühürün konuluş amacına aykırı hareket etmesi yine mühür bozma oluşturacaktır.

 MÜHÜR BOZMA SUÇUNUN UNSURLARI

 

  • Yasa metninden de anlaşılacağı üzere mühür “bir şeyin saklanması ya da korunmasını amaçlayarak yapılması gerekmektedir bu amaca hizmet etmeyen bir mühürü bozma oluşumuna yeterli değildir.

 

  • Mühür bozma kasten işlenebilen bir suçtur failin kasıtlı hareketi sonucu söz işlenebilmektedir. Suçun konusu mühürdür, örneğin fail mühürlü olan bir yapıdaki mühürü bozması suçun oluşumuna yeterlidir. Failin mühür ile korunan veya muhafaza altına alınan eşyaya herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadığı suçun oluşumuna bir etkisi bulunmamaktadır.

 

  • Mühür yetkili kurum tarafından usulüne uygun bir şekilde yapılmış olmalı ve mühürleme işlemi tutanak altına alınmış olmalıdır, bu özellikleri taşımayan bir mühür hakkında mühür bozma suçu işlenmiş kabul edilemeyecektir.

 

  • Failin yetkili kurumlarca herhangi bir varlığın korunması amacıyla konulmuş mühüre herhangi bir müdahalede bulunmaksın içerisindeki varlığa müdahale edilmesi dahi mühür bozma suçunu oluşturmaktadır. Kasıtlı işlenebilen bir suç olması nedeniyle failin mühürün konulmasındaki amacı bilmesi yeterlidir. Örneğin belediye tarafından ruhsata aykırı olduğu tespit edilen binanın kapısının mühürlenmesine karşın failin balkon veya pencereden binaya girmesi halinde mühür bozma oluşacaktır.

 

MÜHÜR BOZMA SUÇU İÇTİMA

 TCK 203 maddesi kapsamında mühür bozma suçu için içtima hükümleri uygulanabilmektedir. Örneğin mühür ile korunan veya muhafaza altına alınan eşyaya mühür bozma suçunu işleyerek ulaşılması ve söz konusu eşyaya zarar verilmesi halinde fail TCK 203 maddesinde belirilen mühür bozma suçu ile birlikte TCK 151/1 maddesinde belirtilen mala zarar verme suçundan dolayı yargılanıp her iki suçtan dolayı da hüküm giymesi muhtemeldir.

MÜHÜR BOZMA SUÇU YARGILAMA

 Mühür bozma takibi şikâyete tabi suçlardan olmadığı gibi uzlaşma kapsamında suçlardan da değildir, atılı suçu işlediği tespit edilen şüpheli hakkında Asliye Ceza Mahkemelerinde kamu davası açılmaktadır. Yargılama sonucunda fail altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilebileceği gibi adli para cezasına da mahkûm edilebilecektir. Ancak TCK 203/1 maddesinde hâkimin takdiri doğrultusuna sadece hapis veya para cezası verilmektedir, her iki cezai yaptırım aynı anda uygulanamamaktadır.

MÜHÜR BOZMA SUÇU HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

 Hapis cezasının ertelenmesi TCK 51. Maddesinde düzenlenmiştir. Mühür bozma suçunu işleyen fail hakkında verilen hapis cezasının ertelenmesi için, fail hakkında verilen hapis cezasının 2 yıldan az olması, daha önce kasıtlı bir suçtan üç aydan fazla mahkûmiyetinin bulunmaması, yargılama sonucunda mahkeme tarafından tekrar suç işlemeyeceği konusunda bir kanaatin oluşması gerekmektedir.

MÜHÜR BOZMA SUÇU VE

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

TCK 203/1 maddesi ile mühür bozma suçunu işlediğinden dolayı 2 yıl ve daha az cezaya mahkûm edilen fail hakkında CMK 231 maddesinde belirtilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanabilmektedir. Ancak bu kararın uygulanabilmesi için failin bunu kabul etmesi, failin hakkında daha önce kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının bulunmaması gerekmektedir. Failin 18 yaşından büyük olması halinde 5 yıl süre, 18 yaşından küçük olması halinde 3 yıl süre ile denetime tabi tutulacak olup bu süreler içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemesi halinde daha önce verilen hapis cezası kesinleşmiş olacaktır.

Mühür Bozma Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?