tr

Kripto Para ve Kripto Para Hırsızlığı Suçu

25.03.2022
49
Kripto Para ve Kripto Para Hırsızlığı  Suçu

Kripto Para Ve Kripto Para Hırsızlığı ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Her hangi bir şekilde fiziksel bütünlüğü olmayan tamamen dijital ortamlarda şifreleme sistemine dayalı olarak “kripto para madenciliği” yöntemi ile üretilen sistemin  temeli 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından  atılmış olup, 2009 yılında “bitcoin” adı altında ilk kripto dijital para üretilmiştir. Her geçen gün gelişen sektörde 2022 yılı itibariyle 5.000’in üzerinde kripto para birimi bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Kripto paraların kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda bu sisteme tabi dijital paraların üretilmesi, ticaretinin yapılması veya bu şekilde alışveriş yapılması herhangi bir kamu idaresinin müdahalesine ve denetimine tabi olmaması sektörün bu derece gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak günümüzde bir çok ülke kripto para sistemini yasal hale getirmiş, bu şekilde sektör üzerinde denetim olanağı doğmuştur. Ülkemizde de kripto para üzerinde gerekli denetim ve vergilendirilme işlemi yapılabilmesi için TBMM başkanlığınca hazırlanmış görüşülmeyi bekleyen bir yasa tasarısı mevcuttur. Ancak şu anda hali hazırda 31456 sayılı resmi gazetede yayımlanmış yönetmelik ile ülkemizde kripto para ile alışveriş yapma imkanını yasaklayan bir yönetmelik bulunmaktadır. İlgili yönetmelik uyarınca kripto paralar ödeme aracı olarak kabul edilmemiştir.

Ancak parlamenter sistemin hiyerarşik yapısına göre usulüne uygun olarak yürürlüğe giren yasa ve kanunlar, kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yönetmeliklerden daha üstün olması sebebiyle ve ülkemizde kripto para kullanımını yasaklayan bir kanun bulunmadığından Anayasamızın 38. Maddesi ile güvence altına alınan “suçta ve cezada kanunilik” ilkesi doğrultusunda kripto para sistemi ülkemizde yasaklanmadığı gibi bu sisteme açıkça izin veren bir yasa da bulunmamaktadır. Bu hususta hazırlanan yasa teklifinin TBMM’de görüşülüp kanunlaşması halinde kesinlik kazanacak bir husustur.

KRİPTO PARA HIRSIZLIĞI

Yukarıda kripto paranın tamamen dijital yapısı bulunduğunu, fiziksel bir bütünlüğü bulunmadığını belirtmiştik. Bu sebeple atılı suçun işlenmesinde “bilişim sistemlerinin” kullanılması yaygındır. TCK’nın “bilişim alanında suçlar” başlıklı bölümünün 243 ve 244. Maddelerinde belirtilen suçlar ile, TCK’nın “mal varlığına karşı suçlar” bölümünün 141 ve 142. maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçları ile ayrımının tam olarak yapılması gerekmektedir.

Bilişim sistemlerini kullanma suçu genel olarak ekonomik anlamda herhangi bir şekilde “menfaat” beklentisi olmadan işlenmiş olmasına karşılık “kripto para hırsızlığı” tam aksine maddi bir yarar sağlamaya yönelik bir suç türüdür. Her iki suçu birbirinden ayıran temel nitelik “menfaat” unsurudur. Bu sebeple kripto para hırsızlığı 5237 Sayılı TCK’nın hırsızlık suçunun nitelikli hallerinin sıralandığı 142/1-e maddesi kapsamında değerlendirilesi gereken bir suç türüdür.

Hırsızlık

Madde 141/1 Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık

142/1

  1. e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Denilmek suretiyle kripto para hırsızlığına yönelik uygulanabilecek cezai yaptırımlar belirtilmiştir. Bu suça ilişkin yargılamalar cezanın alt ve üst sınırları dikkate alındığında Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanmaları yapılan suçlardandır.

Kripto para hırsızlığı genel olarak iki şekilde işlenebilmektedir.

  • Kripto para hizmeti sunan şirket hesapları kullanılarak
  • Bu şirketlere bağlı kripto para hesabı bulunan kullanıcıların bilgileri kullanılarak

Kripto para sektörünün henüz tam olarak gelişmemiş olması nedeniyle bu hizmetleri sağlayan şirketlerin bilişim alanındaki açıklarını tespit eden kötü niyetli kullanıcılar şirket hesabının veri tabanlarına müdahale de bulunarak söz konusu kripto paraları başka hesaplara aktarmak suretiyle menfaat temin edebilmekte atılı hırsızlık suçunu işleyebilmektedirler. Bu şekilde işlenen suçlarda bir çok ülke tarafından kabul görmüş “suçta mülkilik” ilkesi doğrultusunda suç yeri suçun işlendiği ülke olacağından failin tespit edilmesi halinde bu ülkenin atılı suçlamaya yönelik cezai yaptırımları geçerli olacaktır. Ancak günümüzde özellikle kripto paraların yasal olarak kullanıldığı ülkelerde bu şekilde kripto para hırsızlığının önüne geçmek için ciddi önlemler alınmaktadır. Bu şekilde gerçekleşen bir kripto para hırsızlığında bu  hizmeti veren şirketin güvenlik açıkları kullanılarak şirkette hesabı bulunan kullanıcının ihmal veya hatası bulunmadığından şirket kullanıcının mağduriyetini gidermek zorunda kalabilmektedir. Ancak ülkemizde bu tür şirketler yaygın olmadığından yurt dışı kaynaklı kripto para hizmeti veren şirketler aracılığı ile Türkiye’den işlemlerini yapan kullanıcıların bu şekilde şirketin sistem açıkları kullanılarak yapılan kripto para hırsızlığı sonucu mağdur olan şahısların, mağduriyetinin giderilmesi ilgili şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına tabi olması nedeniyle zaman alabilmekte hatta bazı durumlarda da bu mağduriyet hiçbir şekilde giderilememektedir. Bu sebeple ülkemizden yabancı kaynakları kripto para şirketleri aracılığı ile işlem yapan kullanıcıların bu para birimini seçerken daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Kripto para hırsızlığının gerçekleşebileceği diğer bir yöntem olarak bu kez şirketin herhangi bir veri açığı kullanılmadan tamamen kullanıcının ihmal ve hatası sonucu ele geçirilen kullanıcı bilgileri ve şifreleri kullanılmak suretiyle yapılan kripto para hırsızlığıdır. Bu şekilde kullanıcının bilgilerini ele geçiren fail yine ekonomik anlamda yarar sağlamak amacı ile hareket edip kullanıcının hesabından kendi hesabına veya başka birinin hesabına kripto para aktarımı yaparak menfaat temin etmektedir. Bu şekilde meydana gelen kripto para hırsızlığı genel olarak kullanıcının hesap girişinde kullandığı bilgi ve şifreleri fiziksel olarak ele geçirerek işlem yapması veya kullanıcıya ait bilgisayar, tablet veya cep telefonuna gönderdiği şifre kaydedici programlar vasıtasıyla yada kripto para şirketine ait web sitesi alan adında dikkat edilmediği sürece belli olmayacak şekilde benzer bir alan adını satın alarak bu alan adı altında asıl kripto para şirketinin web sitesinin kullanıcı giriş ekranını kopyalayarak kullanıcının bu alan adı üzerinden işlem yapmasını sağlayarak kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini ele geçirmek suretiyle yine kripto para hırsızlığı yapılabilmektedir. Kullanıcıların bu hususlara dikkat ederek mümkünse şifre bilgileri ile birlikte SMS doğrulama hizmeti veren kripto para şirketlerinde hesap açarak işlemlerini bu şekilde yapmaları tavsiye edilmektedir. Çünkü bu şekilde bir kripto para hırsızlığına maruz kalan kullanıcının mağduriyeti şirket tarafından karşılanmayacaktır.

Yukarıda kripto para sistemini ülkemizde yasaklayan veya yasal kılan herhangi bir kanun bulunmadığını belirtmiştik. Ancak bu suçu işleyerek menfaat temin eden ve bu suç dolayısıyla zarar gören kişi faillerin tespiti ve cezalandırılması için adli makamlara müracaat edebilmektedirler. Fail veya faillerin tespiti halinde bu sistemin ülkemizde açıkça yasak olmaması ve suçu işleyen failin haksız bir menfaati bulunması ve dolayısıyla başka bir kişinin de bu suçtan dolayı zararı bulunması nedeniyle “suçların ve cezaların kanuniliği” ilkesi gereğince fail hakkında gerekli soruşturma akabinde TCK 142/1-e maddesi uyarınca görevli yetkili mahkemelerce kovuşturma yapılmaktadır.

Kripto Para Ve Kripto Para Hırsızlığı ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha detaylı arama yapmak için, sitemizi baz alarak Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?