tr

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu

20.04.2022
16
Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Kıymetli damgada sahtecilik suçu TCK’nın 199. maddesinde kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş bir suçtur. Kıymetli damga; vergi usul kanunu kapsamında dolaylı olarak ödenen bir verginin veya harcın tahsil edildiğini belgeleyen bir makbuzdur. TCK’nın 199/4 maddesinde; damga veya posta pulları, damgalı kağıtlar vergi ve harcın ödendiğini belgelemek amacı ile kullanılan pulların kıymetli damga niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

TCK 199 maddesi gerekçesinde kıymetli damgaları sahte olarak basmak ya da piyasaya sürmek kamu kurum ve kuruluşların dolayısıyla devletin yetki ve görev alanı içerisinde olduğundan kanun koyucu kıymetli damgada sahtecilik suçunu parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ayrı bir şekilde düzenleme yoluna gitmiştir.

KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK SUÇU CEZASI

TCK 199/1; Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK 199/2; “Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.”

TCK 199/3; “Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK 199/4; “Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır.” Denilmek suretiyle kıymetli damgada sahtecilik suçu işleyen fail hakkında öngörülen cezai yaptırımlar belirtilmiştir.

TCK 199 maddesi ve alt bentlerinden de anlaşılacağı üzere kıymetli damgada sahtecilik suçu kıymetli damgayı üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza etme, tedavüle koyma (TCK 199/1) gibi hareketlerle işlenebileceği gibi, sahte olarak üretilmiş bir kıymetli damgayı sahteliğini bilerek kabul etme (TCK 199/2), ya da sahteliğini bilmeden kabul etmiş olduğu kıymetli damgayı bilerek tedavüle koyma şeklinde işlenebilen bir suçtur.

Seçimlik hareketlerden herhangi birisinin gerçekleşmesi suçun oluşumuna yetmektedir. Ancak kıymetli damgada sahtecilik suçu ile birlikte başkaca bir suç işlenebilmesi mümkün suçlardandır. Örnek ile açıklamak gerekirse; kıymetli damgayı sahte olarak üreten fail ayrıca bu sahte damgayı hileli başka bir davranış sergileyerek bir başkasını dolandırma amacıyla hareket etmesi ve bu şekilde haksız bir menfaat elde etmesi karşısında ayrıca dolandırıcılık suçundan da yargılanması muhtemeldir.

Ceza hukukunda sadece kıymetli damgayı üretmek, nakletmek, muhafaza etmek ya da tedavüle koymak gibi fiilleri suç olarak tanımlanmamış ayrıca TCK 200/1 maddesinde belirtildiği üzere; para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar başlığı altında kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet yada malzemelerin izinsiz olarak üretilmesi yine ülkeye sokulması, satılması, kabul edilmesi veya muhafaza edilmesi fiillerini de suç olarak tanımlamıştır.

KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK SUÇU YARGILAMA

Gerek  TCK 199 ve alt bentlerinde yer alan kıymetli damgada sahtecilik suçu ile TCK 200/1 maddesinde belirtilen para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar hakkında suçların yasada belirtilen cezaların alt ve üst sınırları doğrultusunda yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir. Kıymetli damgada sahtecilik suçu şikayete bağlı suçlardan olmayıp atılı suçu işlediği tespit edilen şüpheli hakkında kamu adına soruşturma ve kovuşturma yapılması gereken suçlardandır.

KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK SUÇU ETKİN PİŞMANLIK

Kıymetli damgada sahtecilik ve TCK 200/1 maddesinde belirtilen para ve kıymetli damgaları yapmaya yaralan araçları izinsiz ve yetkisiz olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden, satan veya satın alan kişiler hakkında etkin pişmanlık hükümleri TCK 201/1,2 maddeleri gereğince uygulanabilmektedir. Ancak parada sahtecilik suçunda da olduğu gibi failin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için suçun yetkili makamlarca tespit edilmesinden önce ilgili makamlara durumu bildirmesi, suça konu sahte kıymetli damgaların yerinin tespiti, diğer faillerin yakalanması veya bunların üretilmesi için kullanılan alet ve malzemelerin bulunduğu yerleri bildirmesi gerekmektedir.

KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK SUÇUNDA

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231/6. maddesinde düzenlenmiş olup, gerek kıymetli damgada sahtecilik gerekse başkaca bir suç işleyen fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanabilmesi için;

  • Fail hakkında yargılama sonucunda verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın iki yıl ve iki yıldan az olması
  • Failin daha önce herhangi bir kasıtlı suçtan almış olduğu mahkûmiyet kararının bulunmaması
  • Mahkemenin duruşmalardaki tutum veya davranışları göz önüne alınarak yeniden bir suç işlemeyeceği yönünde kanaat uyanması,
  • Mağdurun ya da kamunun suçtan dolayı uğramış olduğu zararın aynen yerine getirilmesi
  • Sanığın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının uygulanmasına rıza göstermesi halinde mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında denetim süresi 18 yaşından büyükler için 5 yıl 18 yaşından küçükler için 3 yıl olarak öngörülmüştür.

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?