tr

Kişisel Eşyaların İadesi Davası

10.10.2022
89
Kişisel Eşyaların İadesi Davası

Kişisel eşyaların iadesi davası, evlenmeyle beraber kişilere takılan değerli eşyaların tarafların boşanması durumunda gri istenmesine kişisel eşyaların iadesi davası denir. Tarafların arasında takılmış ziynet eşyalarının paylaştırılması söz konusu olur. Düğünde takılan altın, pırlanta ve gümüş tarzı kıymetli madenlerin hepsi ziynet eşyası kapsamına girer. Türk Medeni Kanunu’nun 220.maddesi gereğince ziynet eşyaları kişisel eşya şeklinde görülür. Türk Medeni Kanunu’nun 226.maddesi gereğince boşanmanın sonucunda taraflar ziynet eşyalarını talep etmek adına dava açabilir.

Kişisel eşyaların iadesi ile alakalı dava açılması adına belli başlı şartların varlığı bulunmalıdır. Bu davanın kademeli şekilde açılması talepte bulunan taraf için daha doğru olur. Ziynet eşyasının aynen iade edilmesi mümkün olmayan bir durumsa takı bedellerinin aynen iade edilmesi konusunda talepte bulunmak gerekir. Bunu örnekleyecek olursak;

  • 10 adet bilezik, 25 adet gram altın, 8 adet bilezik takılan bir düğünde ziynet eşyalarının hepsinin olduğu gibi iade edilmesi, olduğu gibi iade edilmesi mümkün değilse tutarı belirlenerek talepte bulunmak gerekmektedir.

Ziynet eşyasının aynen iadesi mümkün değilse, bedelin iadesi ödenmesi konusundaki istek boşanmanın eki olarak değil bağımsız şekilde talep şeklinde görülür.

Kişisel Ziynet Eşyası Mal Paylaşımı Davasının içine Katılır mı?

Kişisel eşyanın iadesi davalarında düğün takısı söz konusu olacağından ve ziynet eşyası kişisel mal şeklinde kabul gördüğünden boşanma sırasında mal paylaşımlarına dahil edilemez. Düğünde takılmış olan tüm takılar evliliğin içinde ortak ihtiyaçları veya düğünün masraflarının harcanması, eşyalarla erkeğin kendine ait yaptığı borçları ödemesi halinde kadının boşanma sebebiyle düğün takılarının hepsini karşıdan talep etme hakkı bulunur. Kadının kendi isteğiyle düğünde takılan takılarını iade şartı olmadan eşine vermesi durumunda ziynet eşyası iadesi talebi mümkün olmaz. Erkeğin bu durumda takıların iade etmemek ve zorlama olmadan kendisine verildiğini de ispat etmesi gerekir.

Kişisel Eşyaların İadesi Davasında Zamanaşımı

Kişisel eşyaların iade edilmesi konusunda açılan davalar zamanaşımına tabi değildir. Yalnız ziynet eşyaları dava sırasında varsa davaya istihkak davası adı verilir. Bu tarz durumlarda düğün takıları aynen olduğu gibi bedel istenmesi olmadan talep edilebilir. İstihkak davalarında da zamanaşımı uygulanmaz. Ziynet eşyaları dava açıldığında kişilerin elinde değilse bedel talep edilebilir. Bedel talebi konusunda zamanaşımı süresi 10 senedir. Ziynet eşyası bedeli talebi davası tazminat davası şeklinde görülür. Davada bedel talebinde bulunulmuşsa, 10 senelik zamanaşımı süresi boşanma davasının kesinleştiği tarih ile başlar. Bu aşamada dikkate alınacak olan nokta, ziynet eşyası bedeli davasının açıldığı dava tarihi değil boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ziynet eşyalarının geri iadesi konusunda açılacak olan davalarda görev alan mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili olan mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Davanın açılması konusunda mal rejiminin ile alakalı durumların sona ermiş olmasına gerek bulunmaz. Bu dava her zaman açılabilir. Uygulamadan boşanma davalarıyla beraber açılabileceği gibi, kişi isteğine bağlı ayrı bir dava şeklinde de açılabilir. Google ile diğer içeriklerimize ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?