tr

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

20.04.2022
16
KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ  VE KAYDA ALINMASI SUÇU

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. İnsanlar haberleşme ihtiyacı duyduğu kadar karşılıklı olarak yani yüz yüze konuşup iletişim kurma ihtiyacı ve gereksinimi de duymaktadırlar. Kişilerin özel hayatlarının bir parçası olabilin bu konuşmaların tarafların rızası olmaksızın dinlenmesi ve kayda alınması gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşısında mümkün olabilmektedir. Özel hayata bir müdahale şekli olan “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçuTCK 133 maddesinde düzenlenmiş bir suçtur.

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ  VE KAYDA ALINMASI SUÇU CEZASI

TCK 133/1;  Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 133/2; Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK 133/3; Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Failin hareketlerine göre; aleni olmayan konuşmaları dinleme, bu konuşmaları kaydetme, failin kendisinin de katıldığı bir konuşmayı diğer katılımcıların rızası olmadan kaydetme veya aleni olmayan konuşmaları kaydetmek suretiyle bu konuşmaları ifşa etmek gibi şekillerde kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu oluşabilmektedir.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi (TCK 133/1); TCK 133 maddesi ve alt bentlerinde sık sık “aleni olmayan konuşma” cümlesine yer verildiğinden öncelikle aleni olmayan konuşmanın ne anlama geldiği belirtilmelidir. “aleni” kelime anlamı; “herkese açık, herhangi bir gizlilik içinde yapılmayan” anlamlarına gelmektedir. Aleni olmayan konuma ise iki veya daha fazla kişinin karşılıklı olarak yapmış oldukları konuşmanın bu kişiler arasında kaldığı düşüncesi ile hareket etmeleridir. Gerek madde içeriğinden gerekse TCK 133 maddesi gerekçesinden kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu oluşması için ;

  • Kişiler arasındaki konuşmaların sözlü olarak yapılması,
  • Aleni olmayan konuşmaların birden fazla kişi arasında gerçekleşmesi,
  • Failin konuşmaları dinleme veya kaydetme sırasında buna elverişli bir araç kullanması gerekmektedir.

Failin kişiler arasındaki konuşmaları herhangi bir araç kullanmaksızın, kişiler arasındaki bu konuşmaları özel bir çaba harcamadan işitmesi “aleni olmayan konuşma” olarak nitelendirilemeyeceğinden failin eylemi kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu oluşturmayacaktır.

Failin kendisinin de katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi diğer katılımcıların rızası olmadan kayda alması (TCK 133/2); TCK 133/1 maddesinden farklı olarak söyleşi en az üç kişi tarafından yapılan bir süreçtir. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun TCK 133/2 maddesi kapsamında söyleşiye katılanlardan birisi mutlaka failin kendisidir. Fail bu söyleşide diğer katılımcıların rızası olmaksızın herhangi bir ses kayıt cihazı ile bu konuşmaları kaydetmesi ile üzerine atılı suçu işlemiş olacaktır. TCK 133/1 maddesinde de olduğu gibi söyleşi niteliğindeki bu konuşmaların aleni olmaması gerekmektedir.

Aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle bu konuşmaları ifşa etmek (TCK 133/3);  Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu kapsamında TCK 133/1 ve TCK 133/2 maddelerine nazaran daha ağır müeyyideleri olan suçun işleniş biçimidir. Failin bu konuşmaları hukuka aykırı bir şekilde ifşa etmesi ile suç oluşmaktadır. TCK 133 maddesine göre ifşa; özel hayata ilişkin veya gizli olan bir konuşmayı ilgisiz ve yetkisiz kişilere açıklama olarak tanımlanabilir. Örneğin CMK 135 maddesi uyarınca hakkında hâkim kararı ile dinleme yapılan kişiler arasındaki konuşmaların ifşa edilmesi. Ancak suçun oluşumunda failinde taraf olduğu iki kişi arasındaki konuşmanın ifşa edilmesi TCK 134, 135, 136. Maddelerinde belirtilen suçları oluşturabileceği gibi TCK 133 maddesinde belirtilen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu oluşturmamaktadır.

DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN HALLER (TCK 137)

 TCK 133 maddesinde belirtilen suçun; “kamu görevlisi tarafından görevinin vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle” ve “belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle” işlenmesi durumunda fail hakkında verilecek ceza yarı oranına arttırılır denilerek daha ağır cezayı gerektiren haller belirtilmiştir.

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ŞİKÂYET 

TCK 133 maddesi ve alt bentlerinde belirtilen suçlar takibi şikâyete tabi suçlardan olup, şikâyet süresi suçun öğrenildiği tarihten itibaren altı (6) aydır. Mağdurun kovuşturma aşamasında dahi şikâyetinden vazgeçmesi halinde fail hakkında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan dolayı düşme kararı verilecektir. (TCK 139/1)

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?