tr

Kasten Yaralama Suçu

04.04.2022
19
Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

KASTEN YARALAMA SUÇU

Kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” başlığı altında TCK 86, 87 ve 88. maddelerinde düzenlenmiş, genel olarak TCK 86 maddesinde basit kasten yaralama, TCK 87 maddesinde neticesi itibariyle ağırlaşmış kasten yaralama ve TCK 88. maddesinde ise ihmali bir davranış ile kasten yaralama suçlarına yer verilmiştir. Kasten yaralama suçunun tanımı TCK 86/1 maddesinde yapılmış olup madde tanımına göre kasten yaralama; “kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan davranış” olarak tanımlanmıştır. Kasten yaralama fiilinin suç olarak tanımlanmasında “kişinin beden ve vücut dokunulmazlığının” korunması amaçlanmıştır.

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN UNSURLARI

Her suçta genel olarak “maddi unsur” ve “manevi unsur olmak iki ayrı unsurdan bahsedilmektedir. Maddi unsuru genel olarak failin davranışı olarak tanımlamak mümkünken manevi unsur ise failin amaç veya idaresi olarak tanımlanabilir. Gerek kasten basit yaralama gerekse neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında suçun oluşumu için maddi ve manevi unsur bir arada aranmaktadır. Madde metninden de anlaşılacağı üzere suçun oluşumunda failin kastı ön plana çıkmaktadır. “kast” tanımı TCK 21/1 maddesinde belirtildiği üzere “suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek işlemesidir”

KASTEN BASİT YARALAMA

Kasten basit yaralama TCK 86/1 ve TCK 86/2 maddelerinde düzenlemiş olup TCK 86/1 maddesine göre; “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

TCK 86/2 maddesine göre; “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde mağdurun şikayeti üzerine dört aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezası hükmolunur” denilmek suretiyle kasten basit yaralama suçları için yasamızda ön görülen hapis ve para cezaları belirtilmiştir.

Suçun daha ağır cezayı gerektirir halleri dışında yukarıda belirtilen şekillerde işlenmesi takibi şikayete bağlı suçlardan olup, şikayet süresi altı aydır.

Kasten yaralama suçunun TCK 86/3 maddesinde daha ağır cezayı gerektir nitelikli halleri sıralanmıştır.

 DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN HALLER

  • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı kasten yaralama (TCK 86/3-a); Üstsoy: Anne, baba, dede, anneanne, babaanne, altsoy; çocuk, torun veya onların çocuklarıdır. Üvey anne veya babaya karşı kasten yaralama suçları bu madde kapsamında değerlendirilmemektedir. Eşe karşı kasten yaralama eyleminden bahsedilebilmesi için kişilerin Türk Medeni Kanunu kapsamında evli olmaları gerekmektedir.
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişiye karşı kasten yaralama (TCK 86/3-b); Gerek yaş küçüklüğü gerekse ileri yaşta olma durumu ile bedensel veya zihinsel engel durumu hatta mağdurun olay sırasındaki ruh hali, mağdurun alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olması hali, mağdurun uyku halinde bulunması gibi durumlar karşısında mağdura karşı işlenebilecek kasten yaralama suçu ağırlaştırıcı nedenleri arasında sayılabilmektedir. Mağdurun bu durumda olup olmadığı yönünde gerektiğinde doktor raporuna başvurulabilmektedir.
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama TCK 86/3-c); Fail hakkında bu madde kapsamında daha ağır ceza verilmesi için ön koşul mağdurun yerine getirmekte olduğu bir kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçuna maruz kalması gerekmektedir. Mağdur esasen kamu görevlisi olmakla beraber, failin yaralama eylemini mağdurun görevi nedeniyle gerçekleştirmemesi halinde bu madde kapsamında ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilememektedir. Kamu görevlisinin tanımı TCK 6/1-c maddesinde yapılmış olmakla birlikte özetle kamu görevlisi; “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla veya herhangi bir suretle sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Tanım içeriğinden de anlaşılacağı üzere mağdurun kamusal görevini sürekli olarak icra etmesine gerek bulunmamaktadır. Mağdur mahkemede tanıklık görevini yerine getiren bir kişi olabileceği gibi, bilirkişilik görevi nedeniyle kamu görevini geçici olarak üstlenen kişilerde olabilmektedir.
  • Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama (TCK 86/3-d); Kamu görevlisi kendisine sağlanan yetki ve otoritenin kötüye kullanarak kasten yaralama suçunu işlemesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. Failin görevinden dolayı zor kullanma yetkisine haiz olması suçun oluşumuna etki etmemektedir. Failin görevi nedeniyle kasten yaralama suçunu işlemesi suçun ağırlaştırıcı neden olarak yetmektedir. Failin mesai saatleri dışında görevi ile ilgili olmayan bir konuda kasten yaralama suçunu işlemesi bu madde kapsamında ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmemektedir.
  • Silahla kasten yaralama (TCK 86/3-e); Ceza hukuku açısından silah kavramı oldukça geniş olmakla birlikte genel olarak ateşli silahlar, kesici delici aletler, yakıcı aşındırıcı kimyasallar veya patlayıcı maddeler silah olarak kabul edilmektedir. Yargıtay fiilen saldırın veya savunmaya elverişli olan her tür nesneyi silah olarak kabul etmektedir. Nitekim Yargıtay 3. Ceza Dairesi failin mağdurun üzerine sıcak su dökerek yaralaması eyleminde kullanılan sıcak suyu silah olarak kabul etmiştir.

 KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CEZASI

Suçun yukarıda belirtilen şekillerin herhangi birisi ile işlenmesi halinde fail hakkında verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Her ne kadar suçun TCK 86/1 ve TCK 86/2 maddesi kapsamında değerlendirilmesi halinde failin cezalandırılması için mağdurun şikayeti aranmakta ise de; suçun yukarıda belirtilen halleri içinde işlenmesi halinde mağdurun şikayeti aranmamaktadır. Kasten Yaralama Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?