tr

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI NEDİR ?

12.04.2022
29
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI NEDİR ?

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. İş yerinde çalışan kişinin iş ilişkisinden kaynaklı ölümü, yaralanması durumunda kendisine ya da yakınına sorumlu işverence tazminat ödenmesi şartıyla açılan maddi- manevi tazminat davasıdır. Dava asıl işverenin yanı sıra alt işveren yani taşerona da açılabilir.

HANGİ DURUMLAR İŞ KAZASI SAYILIR?

İş kazası tazminat davalarında ilk önce zarar oluşturan durumun hukuk açısından iş kazası kapsamında yer alması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 13. Maddesi gereğince bu haller;

 1. İşverenin iş yerinde çalışanın ruhsal ya da bedensel şekilde zarar görmesi iş kazası şeklinde nitelendirilir.
 2. Çalışanın iş yerinde kazaya nasıl uğradığı önemli sayılmaz, maruz kalmış olduğu kaza tazminat için konu olur.
 3. Çalışanın görevli olarak bir yere gönderilmesi ve burada uğradığı kaza iş kazası şeklinde nitelendirilir.
 4. İşverenin verdiği araçla yapılan kazalar trafikte iş kazasına dahildir.
 5. Emziren kadının süt verme esnasında maruz kaldığı olaylar iş kazası şeklinde nitelendirilir.

5510 sayılı kanun gereğince çalışanlar ve yakınları maruz kaldıkları bu olayların sonucunda tazminat davası açabilir.

Maddi- Manevi Tazminat Davasında İstenebilecek Olan Zararlar

Manevi Tazminat

İş kazası davalarında maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminat davası da açılabilir. Ölüm yahut ağır bedensel sorunların varlığında ölenin yahut zarar gören kişinin yakınlarına tazminat olarak hâkim belli bir bedel ödenmesi konusunda karar çıkartabilir. Kanun nezdinde manevi tazminatın hesaplanması konusunda belli bir metot yoktur. Belli başlı kriterler dikkate alınır. Bunlar; somur durumun genel özellikleri, iki tarafında mali anlamdaki durumu, kusur oranları, zararın büyüklüğü, paranın o andaki satın alabilme gücü dikkate alınır.

Maddi Tazminat

İş kazasına uğrayan işçi, bedenen ya da ruhen zarar görmüş olabilir. Bedenen ya da ruhen zarar gören işçinin zararını gidermesi için Türk Borçlar Kanununda belirlenmiş dava açma hakkı bulunur. T.B.K 51. Maddesi gereğince haksız fiil sonucunda tazminat maddeleri dâhilinde iş kazası geçiren kişi zararını giderilmesi adına tazminat davası açabilir. Ayrıca bedensel zararlarda ve ölüm durumlarında zarara uğramış olan kişi belli başlı giderlerinin karşılanmasını da talep edebilir.

Yaralanma Halinde Maddi Tazminat

 • Geçici iş görmemezlik durumundan meydana gelen kayıplar, olaydan sonra çalışanda sakatlık durumunun olmaması halinde geçici halde, iyileşinceye kadar geçen sürede uğrayacağı maddi zarardır.
 • Devamlı iş görmemezlik durumundan oluşan kalıcı sakatlıklar kazanç ile çalışma gücü kaybıdır. Bu durumda kişilerin maluliyet oranı uzman doktor tarafından hesaplanır. Bu durumda alınacak maddi tazminatta bu oran dikkate alınacaktır.
 • Geleceğin ekonomik açıdan sınırlanmasından dolayı maddi tazminat alınır.
 • Tedavi giderlerinin hepsi ve tedavi süresince yapılan tüm masraflar maddi tazminat alınır.

Ölüm Halinde Maddi Tazminat

Borçlar Kanunun 53. Maddesinde ölüm durumunda tazminat detayları belirlenmiştir. Kanun kapsamında istenebilecek olan zararlar içerisinde;

 • Cenazenin tüm masrafları
 • Ölüm hemen meydana gelmemişse tedavi için harcanan giderlerin hepsi
 • Çalışma gücünün bitmesinden meydana gelen kayıplar
 • Ölen kişinin desteğin yoksun kalanların uğradıkları kayıplar
 • Destekten yoksunluk tazminatı ölen kişinin eş, çocuk, anne ve babasına ödenir.

İş Kazası Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 6. Maddesi gereğince iş kazalarında yetkili iş mahkemesi;

 • Zarar gören çalışanın yerleşim yeri mahkemesi
 • İşveren birden çoksa bunlardan herhangi bir tanesinin yerleşim yeri mahkemesi
 • Davalı işveren yerleşim yeri mahkemesi
 • İşlemin yahut işin yapıldığı yer mahkemesi
 • Zararın yahut iş kazasının meydana gelmiş olduğu yerin mahkemesi yetkilidir.

İş Kazasının Tespiti Davası

İş kazası meydana geldiği zaman muhakkak işveren tarafından Sosyal güvenlik Kurumuna bildirimi yapılmalıdır. İşçi ya da işveren bildirimin üstüne SGK müfettişlerince inceleme yapılarak olayın iş kazası niteliği taşıyıp taşımadığı, olayın oluşu, tarafların genel kusurlarını içeren bir rapor hazırlanır. Raporda olay iş kazası olarak bildirilmişse çalışan direk olarak maddi- manevi tazminat davası açılabilir. Yaşanan iş kazası SGK’ya bildirim rağmen iş kazası olarak nitelendirilmemişse iş kazası tespit davası açılması gerekir. Bu dava iş kazasından bağımsız dava olarak görülür. Bu davanın açılma süresi kazanın yaşandığı tarih baz alınarak 10 senedir. Dava işçinin lehine sonuçlanırsa, maluliyet durumunda işçiye, ölüm halinde yakınlarına SGK tarafınca düzenli olarak gelir bağlanacaktır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazasının yaralanmalı mı, ölümlü mü olduğu dava sürecinde etki sağlayan unsurlar arasında yer alır. Yaralamalı olan kazalarda işveren genelde işçiye verilen maluliyet oranı konusuna itiraz etmekte, hatta maluliyetin tespit davası açarak bunu ayrı bir dava konusu haline getirmektedir. Bu durum tazminat davalarında bekletici durum sayılır ve sürecin uzamasını sağlar. Yaralamalı olan iş kazaların sonuçlanması çoğu zaman 5 ila 6 sene sürer. Ölümle sonuçlanan iş kazalarının sonuca varması 2 ila 3 sene aralığındadır.

İş Kazası Tazminat Davası Zaman Aşımı

Borçlar Kanunun 146. Maddesi gereğince iş kazasının meydana geldiği tarih itibariyle zaman aşımı süresi 10 senedir. Yaralanma ve ölüm olması zamanaşımı açısından farklılık meydana getirmez. İş kazasından kaynaklı ceza davası varsa ve bu davanın zamanaşımı süresi daha uzunsa iş kazası tazminat davasının zamanaşımı süresinde ceza davası zamanaşımı uygulanır. Zamanaşımında dikkate alınacak olan diğer bir noktada, iş kazasından sonra maluliyet oluştuysa ve maluliyet oranı kesin şekilde tespit edilmediyse zamanaşımının ne zaman başlayacağıdır. Maluliyet geçen zaman diliminde artış gösterdiyse zamanaşımı maluliyetin kesinleştiği son raporun tarihinden itibaren geçerlidir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?