tr

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU

07.04.2022
20
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Mal varlığına karşı suçlar başlığı altında, hakkı olmayan yere tecavüz suçu TCK 154 maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işleniş biçimleri ve nitelikleri bakımından üç ayrı fıkra altında düzenlemiş olup; TCK 154/1 maddesinde, başkasına ait bir taşınmazı veya eklentilerini tamamen veya kısmen işgal eden, bu taşınmasın sınırlarını değiştiren veya bozan yada hak sahibinin tamamen veya kısmen yararlanmasına engel olan kişiler hakkında, TCK 154/2 maddesinde, köy tüzel kişiliğine ait olan veya köylünün ortak yararlanmasına bırakılmış mera, yol veya sulama alanları gibi yerleri kısmen veya tamamen zapt eden kişiler hakkında, TCK 154/3 maddesinde ise; kamuya veya özel kişiye ait suların mecrasını değiştirenler hakkında uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmiştir.

TCK 154/1 “Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.”

TCK 154/2 “Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.”

TCK 154/3 “Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.” Denilmek suretiyle fail hakkında öngörülen cezai yaptırımlar belirtilmiştir.

TCK 154/1 maddesinde belirtilen hakkı olmayan yere tecavüz suçu genel olarak özel mülkiyette bulunan taşınmazlara ait tecavüz suçuna yer verilmiştir. Suçun işleniş biçimlerine göre seçimlik hareketleri bulunan suçlardandır.

Taşınmazın sınırlarını değiştirme veya bozma: Failin bu şekilde bir seçimlik harekette bulunması genel olarak taşınmazın asıl malikinin bilgisi ve rızası dışında sınırlarına müdahale edilerek malikin aleyhine yani malikin kullanım alanının daralması yönünde bir değişikliğe neden olma durumudur.

Failin değiştirme eyleminden başka taşınmazın sınırlarının bozularak, taşınmazın gerçek sınarlarının anlaşılmamasına yol açma fiili hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturmaktadır. Sınırları bozma veya değiştirme eyleminin bu madde kapsamında suç olarak değerlendirilebilmesi için bu değişikliğin veya bozma eyleminin mağdurun aleyhine olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Malikin taşınmazdan yararlanmasına engel olma: Malike ait taşınmaza ait sınarlarına herhangi bir müdahalede bulunmaksızın hak sahibinin taşınmazdan yararlanmasına engel olmak amacıyla yapılan eylemdir. Örneğin malikin taşınmaza ulaşmak için kullandığı yola engeller koymak gibi.

TCK 154/2 maddesinde de fail için seçimlik hareketlere yer verilmiş olup bu seçimlik hareketler zapt etme, tasarrufta bulunmaya veya ekip sürme gibi olabilmektedir.

Zapt etme : Yasa metninde işgal etme terimi yerine zapt etme kullanılması suçun cebir veya tehdit yoluyla da işlenebileceğini belirtmek istemesindir. Zapt etme fiilinin gerçekleşmesi için failin ayrıca söz konusu malı kullanması gerek olmamakla beraber daha çok köyün ortak malı olan taşınmazı diğerlerinin kullanmasına olanak vermemesidir.

Taşınmak üzerinde tasarrufta bulunma: Zapt etme eylemi ile birlikte failin taşınmazın asıl sahibi gibi üzerinde düzenleme veya herhangi bir değişikliğe gitme durumudur.

Sürüp ekme: Sürme tarım aletleri veya insan gücü ile toprağı havalandırmak maksadı ile ekme durumuna hazır hale getirme durumudur. Hakkı olmayan yere tecavüz suçlarında en çok karşılaşılan durumdur.

TCK 154/3 maddesi (suların mecrasını değiştirme suçu) yasa koyucu suç olarak düzenlediği bu durumda söz konusu suyun kamu veya özel kişiye ait olup olmadığı konusunda bir ayrım yapmamıştır. Hakkı olmayan yere tecavüz suçu kasten işlenebilir suçlardan olup, yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?