tr

HABERLEŞME GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

12.04.2022
25
HABERLEŞME GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Haberleşme Gizliliğini İhlal Suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Teknolojinin her geçen gün hızla gelişmesi ve değişmesine paralel olarak haberleşme ve iletişim araçları da çeşitlilik göstermektedir. Bu gelişmeler ile beraber haberleşme gizliliğini ihlal suçu gibi bu alanda işlenebilir suçlar da artmaktadır. Haberleşme kişiler arasındaki duygu arasındaki duygu ve düşüncelerin elverişli bir takım araç veya vasıtalar ile karşı tarafa yazılı ve sözlü olarak aktarılmasıdır. Haberleşme, telefon veya telsiz gibi sözlü iletişim araçları ile olabileceği gibi mektup, telgraf veya elektronik posta gibi yöntemlerle yazılı olarak da yapılabilmektedir. Haberleşme hürriyeti ve haberleşme gizliliği Anayasamızın 22. Maddesi ile güvence altına alınmış bir haktır. Anayasal bir hak olan haberleşme hürriyeti ve gizliliği; gerek Anayasanın 22. Maddesinde, gerekse Ceza Muhakemeleri Kanununun 135. Maddesinde belirtilen haller dışında ve hakim kararı olmadıkça kısıtlanamaz ve bu gizliliğe müdahalede bulunulamaz. Yasalarda belirtilen haller dışında alana yapılacak bir müdahale haberleşme gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır. Haberleşme gizliliğini ihlal suçu takibi şikayete tabi suçlardan olup yargılıma görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir.

HABERLEŞME GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU CEZASI

 TCK 132/1; Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK 132/2; Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 132/3; Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Haberleşme gizliliğinin ihlali suçu yasa metninden de anlaşılacağı üzere failin hareketlerine göre seçimlik bir suçtur. Failin suç teşkil eden eylem ve hareketlerine ve cezai yaptırımlarına göre suçun oluşabileceği haller genel olarak;

  • Haberleşme gizliliğini ihlal (TCK 132/1)
  • Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin ifşa edilmesi (TCK 132/2)
  • Kendisi ile yapılan haberleşmenin ifşası (TCK 132/3) olarak sınıflandırmak mümkündür.

HABERLEŞME GİZLİLİĞİNİ İHLAL (TCK 132/1)

İnsanlar asırlardır gerek özel yaşamları ile ilgili duygu ve düşüncelerini gerekse çalışma hayatı sebebiyle sık sık birbirleri ile haberleşme ihtiyacı duymaktadırlar. Haberleşme gizliliğini ihlal suçunun yasada belirtildiği şekilde oluşması için TCK 133. Maddesinden farklı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin buna elverişli olan alet veya vasıtalarla yapılması, dolayısıyla kişilerin farklı ortamlarda bulunması gerekmektedir. Haberleşme gizliliğini ihlal suçunun oluşumunda kullanılan araç veya vasıtaların ayrımı yapılmamıştır. Suçun oluşumunda en önemli etken kişilerin birbirleri ile yaptıkları haberleşme şeklindeki konuşmanın aleni bir şekilde yapılmamış olması ve kişilerin bu yönde iradeleri ile birlikte buna elverişli olan araçları kullanmaları gerekmektedir. Kişiler arasındaki bu haberleşmenin herkesçe bilinen bir konu olması ya da bu kişiler arasında bir “sır” niteliğinde olması suçun oluşumuna etki etmemektedir. TCK 132/1 maddesinin ikinci cümlesi ile yukarıda belirtilen haberleşme gizliliğinin ihlal edilmesi neticesinde bu içeriklerin kayda alınması fail hakkında verilecek cezanın bir kat arttırılmasına neden olacaktır.

KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞME İÇERİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ (TCK 132/2)

 İfşa etmek kelime anlamı itibariyle; ortaya dökmek , açığa vurmak, yaymak, ilan etmek, anlamlar tanışmaktadır. Suçun oluşumunda ifşa edilen içeriklerin ne suretle temin edildiğinin bir önemi olmamakla beraber fail bu içerikleri gerek TCK 132/1 maddesinde belirtildiği şekilde elde edebileceği gibi suç oluşturmayacak bir şekilde de elde etmiş olabilir. Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin ifşa edilmesi suçu (haberleşme gizliliğini ihlal suçu) oluşması için failin elde etmiş olduğu içerikli ifşa etmesi yeterli görülmektedir. Bu ifşa eylemi yazılı veya sözlü hatta yüz yüze konuşma yoluyla hatta basın ve yayın yolu ile yapılabilmektedir. Ayrıca suça konu içeriklerin tamamının veya bir kısmının ifşa edilmesi suçun oluşumu için yeterli bir olgudur. Failin üzerine atılı haberleşme gizliliğini ihlal suçunu bu şekilde işlemesi halinde “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası” öngörülmüştür.

KENDİSİ İLE YAPILAN HABERLEŞME İÇERİĞİNİN ALENEN İFŞA SUÇU (TCK 132/3)

 Suçun bu şekilde işlenmesi durumu genel olarak haberleşme eylemini gerçekleştiren kişilerden birisi fail diğeri ise mağdur olmaktadır. Kişi yapmış olduğu konuşmanın üçüncü kişiye ifşa edileceği düşüncesi olmaksızın karşı tarafa duyulan güvene dayalı olarak hareket etmektedir. Bu haberleşme bir telefon gibi sesli araçlarla olabileceği gibi mektup gibi yazılı yöntemlerle de olabilmektedir. Haberleşme gizliliğini ihlal suçu oluşumunda failin ifşa eylemini basın yayın yoluyla yapıp yapmaması konusunda herhangi bir ayrım yapılmamıştır.

HABERLEŞME GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

 Haberleşme gizliliğini ihlal suçunun nitelikli halleri TCK 37/1 maddesinde sıralanmış olup genel olarak suçun kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle ve belirli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde TCK 132/1, TCK 132/2 ve TCK 132/3 maddelerinde öngörülen cezalar yarı oranında arttırılır.

Haberleşme Gizliliğini İhlal Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?