tr

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Nedir?

31.03.2022
25
Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Nedir?

Doktor Hatası Tazminat Davası ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Malpraktis, hekimlerin tıbbi uygulama hatası olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, hastane, sağlık kurumu yahut doktorun deneyimsizliği, ilgisizliği, noksan bakım hizmetleri ve hatalı yapılan tedaviler sonucunda kişinin zarar görmesidir. Tıbbi alanda uygulama hatalarında doktor, hemşire, fizik tedavi uzmanı, diyetisyen ya da psikolog hastalıkların tamamen normal seyirlerinin dışına çıkarak, iyileşme sürecinin gecikmesinden hastayı ölümüne kadar götürebilir. Hastaların ve yakınlarının uğranılan zarar neticesinde kendilerine tanınan belli başlı hakları bulunur. Bunların en başında sağlık çalışanına karşı açılabilecek olan malpraktis davası gelmektedir. Buradaki en önemli detay malpraktis davasının tıbbi hata tiplerini ve hangi tıbbi müdahaleleri kapsama aldığını bilmektir.

Tıbbi Hata Tipleri

Tanıda Hata

 • Tanıda yanlışlık
 • Hastanın geriye dönük hikâyesinin araştırılmaması
 • Tanı işleminin geciktirilmesi
 • Bilimsel niteliği ortadan kalkan testlerin yapılması
 • Tanı testlerini uygulamada yanlışlıklar yapmak

Tedavi Hataları

 • İlaç uygulama hataları
 • Ameliyat hataları
 • Tedavi sürecinin geciktirilmesi
 • Tedavinin gereksiz yere yapılması
 • Gereksiz tedavi
 • Yanlış enjeksiyon uygulaması
 • Doktorların kendinin değil yetkisiz ya da tecrübesiz sağlık çalışanına talimat vererek meydana gelen durumlar
 • Gereken tedavinin ve koruyan tedavinin yapılmaması
 • Eksik tedavi
 • Hastalık sürecindeki uygulamaların yetersiz şekilde yapılması
 • Tedavi yapılacak uzuv yahut organın karıştırılması
 • Hijyen kurallarının dışına çıkılması

Tedavi Sonrası

 • Hastanın takibinin detaylı biçimde izlenmemesi
 • Yapılan ameliyat sonrasında sıcak kompres uygulamasından kaynaklanan yanıklar
 • Ameliyat sonrasında travma yaşayan hastaların taburcu edilmesi
 • Hastaya gerekli uyarıların yapılmaması

Hastane Hataları

 • Hastanenin gerekli fiziki koşulları sağlamaması
 • Gerekli cihazları bulundurmamak
 • Personel yetersizliği
 • Hasta yatağından kaynaklı zararlar

Hastaneye ve Doktora Açılabilecek Davalar

Maddi Tazminat

Maddi tazminat davalarında haksız fiilin sorumluluğu, vekâletsiz şekilde iş görme ve sözleşme sorumlulukları dayanabilmektedir. Bu tamamen hatayı yapan kişinin devlet hastanesinde mi, özel hastanede mi görev yaptığına göre değişmektedir. Hasta kişinin sağlık çalışanını kendisi mi seçti, hastane mi atadı, hasta kişiye bilinç kapalı durumdayken müdahale yapıldı mı detaylarda sorumluluk nedeninin belirlenmesinde etki gösterir. Maddi davalarda sorumluluklar sözleşmeden ya da haksız fiilden kaynaklansa bile kusura dayalı olduğunu unutmamak gerekir. Haksız fiil kapsamında zarar meydana geldiğini iddia eden kişilerin doktorun ya da sağlık çalışanının kusurunu ispat etmesi yükümlülüğü bulunur. Sözleşmeye aykırı durumlarda ise sözleşme kapsamına çıkıldığını düşünen kişinin ispat yükümlülüğü bulunur.

Hastane, sağlık çalışanı yahut doktorun yaptığı hatadan kaynaklı ölüm meydana gelmesi, bedensel zararların meydana gelmesinden dolayı maddi tazminat davası açılabilir. Oluşan hatadan kaynaklı ölüm meydana geldiyse ölümün olduğu zamana kadar gelişen tedavi ücretleri, bu süreçteki iş kaybı ücretleri ve cenaze masrafları talep edilir. Ayriyeten ölen kişilerin yakınları da yakınlarını kaybettiği için yoksun kalma tazminatları da talep edebilir. Bu durumdan ölen kişilerin eş, çocukları, anne ve babaları faydalanabilir.

Meydana gelen hatadan kaynaklı bedensel biçimde zarar oluştuysa, tedavi sürecinde çalışmamaktan kaynaklanan iş kaybı, tedavi masrafları ve ekonomik gelecek için oluşacak zararlar tazminat olarak talep edilebilir. Mahkeme tarafından hüküm verilecek olan tutar tamamen bilirkişi incelemesinden sonra belirlenir.

Manevi Tazminat Davası

Tıbbi hatadan kaynaklı olarak kişilerin ruhsal şekilde ve psikolojik yıpranmaları manevi tazminat olarak talep edilir. Hastaların uzuvlarını ya da hamile kadınların bebekleri kaybetmesinde bu tazminat talep edilebilir.

Ceza Davası

Doktor, sağlık çalışanı yahut hastanenin yaptığı hatanın sonucu suç ortaya çıkıyorsa ceza davası açılır. Tazminat dava türlerinden daha farklı karşımıza çıkar. Yapılan hatalı işlemler veya hiç müdahale yapılmaması sonucunda ölüm ortaya çıkmışsa taksirli, kasten öldürme suçlarından dava açılabilir. Olay ölümle değil yaralanmayla sonuçlanmışsa sağlık çalışanın ya da doktorun kusuru dikkate alınarak hakkında suç duyurusunda bulunmak mümkündür. Ceza davasını örneklendirecek olursak;

Yapılan cerrahi işlemden sonra var olan yaralarda kan birikimi söz konusu olduysa bu durumda emboli meydana geldiyse malprakisten bahsetmek için sağlık çalışanın kusurlu hareketine bakmak gerekir. Kusurlu hareket varsa tazminat ya da ceza hukuku açısından davalar açılabilir.

Kamu Çalışanı Doktora Malpraktis Davaları

Kamuda görev yapan doktorların yaptığı müdahaleler sonucunda açılır. Devlet, dava sonucunda kusuru dikkate alınarak çalıştırdığı doktor ya da doktorlara rücu edebilme hakkına sahiptir. Tıbbi uygulamanın kötü şekilde yapılmasından dolayı açılan davalar hizmet ve idare sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı açılacak olan davaların hepsinde ağır düzeyde hizmeti kötüye kullanma kusuru aranır. Davalarda idari yargı görev yapar. Kamu hastanesinde çalışan doktora karşı direk tazminat davası açılmaz. İlk önce idareye karşı dava açılır. Bu dava İdare Mahkemesinde görülür. Çalışan doktora ait kişisel kusurlar varsa, çalışana Asliye Hukuk Mahkemesinde kusuru dikkate alınarak rücu davası açılabilir.

Özel Hastane Çalışanı Doktora Malpraktis Davaları

Özel muayenehane ve hastanede yapılan işlemler sonucunda ortaya bir zarar çıkmışsa açılacak dava Adli Yargıda açılacaktır. Vekâletler ile Eser sözleşmeler 2013 yılının Kasımında 6502 sayılı kanun kapsamında sayılmaya başlanmıştır. Tüketicilerin koruma altına alınmasıyla alakalı kanunda 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.  Bağımsız muayenesinde çalışan doktorları ve sağlık kuruluşlarında yapılan işlemlerden kaynaklı anlaşmazlıklarla alakalı davalar 2014 yılından itibaren Tüketici Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinde görülmeye başlanmıştır.

Doktor Malpraktis Davalarında Zaman Aşımları

Hastanelerden yahut doktorlardan kaynaklı oluşan davalarda zaman aşım süreçleri aşağıdaki gibidir.

 • Vekâlet sözleşmelerinde beş senedir.
 • Eser sözleşmelerinde beş senedir.
 • Eser sözleşmelerde ağır düzeyde ihmal bulunuyorsa 20 senedir.
 • Vekâletsiz şekilde iş yapmada 10 senedir.
 • Yardımcı çalışanlardan sorumluluklarda 10 senedir.

Aydınlatıcı Form Nedir?

Uzman doktorların tıbbi müdahalelerinin hukuk düzeyine uygun olması için 2 adet unsur bulunur.

 • Uzmanın tıbbı uygulama yetkisi bulunması
 • Hastanın tedavi ve diğer işlemlerinin uygulanması için aydınlatma onamını imzalaması

Hastaların ya da hasta için karar verecek olan kişilerin aydınlatma onamının bulunmaması, yanlış olması, eksik olması hukuka aykırılık anlamına gelir. Bu durum yasalar dâhilinde para cezası, idari cezalar, tazminat cezası, hapis cezası doğurabilir. Sağlık kurumlarında standart formlar dışında özel olarak hastalar için hazırlanmış olan formlarında kullanılması iyi olacaktır. Her hastanın durumu farklı olabilmektedir.

Malpraktis Tazminatının Hesaplanması

Doktor ve sağlık çalışanları tarafından meydana gelen hatalardan kaynaklı açılabilecek olan bu davalar manevi ve maddi tazminat davasıdır. Manevi açıdan yaşanılanlardan sonra hastanın vücudunda meydana gelen sorunlar dikkate alınarak tazminat hesaplaması yapılır. Dava boyunca tazminatın üstünden gereken işlemlerin yürütülmesi yapılır. Maddi tazminat davalarında sağlık çalışanı hatalarında davalar daha detaylı şekilde ilerler. Bu aşamada insanların maddi zararları, maluliyet oranı ve iki tarafından birbirine karşı kusurları dikkate alınır. Bu kusurların belirlenmesinden sonra olayın vuku bulduğu sene, kişilerin yaşı, kazançlarına bakılarak tazminat hesaplama işlemleri yapılacaktır. Doktor Hatası Tazminat Davası ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?