tr

Makale ve Haberler

Anasayfa » Makale ve Haberler
17.06.2022
Zina sebebiyle boşanma davası, taraflardan herhangi bir tanesinin evlilik birliği içerisinde karşı tarafı aldatması kaynaklı açılır. Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi gereğince özel yargılamaya dair dava türüdür. Zina eşlerden bir tanesinin eşi haricinde bir kişiyle...
DEVAMINI OKU →
16.06.2022
Yardım nafakası, yardıma ihtiyacı bulunan aile bireyinin, ailedeki diğer bireylerden isteyebileceği nafaka türüne denir. Bu nafaka türü ailenin birbirlerine karşı olan maddi sorumluluğudur. Nafaka aile bireylerinin içinden bazılarından talep edilebilir. Bunlar; Kardeş Dede Büyükanne Baba...
DEVAMINI OKU →
15.06.2022
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi gereğince “evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” İbaresi bulunmaktadır. Evlilik...
DEVAMINI OKU →
14.06.2022
Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden bir tanesinin evlilik birliğinde olması gereken yükümlülüklerin tamamını yerine getirmemek maksadıyla isteyerek ortak yaşam alanı terk etmesidir. Evlilik birliğinde eşlerin aynı yaşam alanında yaşaması ve müşterek hayat sürmeleri gereklidir. Özel...
DEVAMINI OKU →
13.06.2022
Tehdit suçu ve cezası, birçok ülkenin temel yasalarında olduğu gibi “kişi hürriyeti ve güvenliği” Anayasamızca güvence altına alınmıştır. Tehdit suçu da bir çeşit kişi hürriyeti ve güvenliğine karşı suçlardandır. Tehdit suçu 5237 Türk Ceza Kanunun...
DEVAMINI OKU →
12.06.2022
Tapu iptali ve tescil davaları, kanunsuz ve usule aykırı biçimde düzenlendiği iddiası bulunan tapu kayıtlarının tekrardan hukuk ile gerçek durumuna uygun hale getirilmesi için açılan davalara tapu iptali davası adı verilir.Kanunda belirlenen hususlardan meydana gelmeyen...
DEVAMINI OKU →
11.06.2022
Şufa davaları, hakka ve mülkiyete konu olan malın, malikinin 3.kişiye malını tamamen ya da kısmen satması durumunda tek taraflı verilen irade beyanıyla malın alıcı olmasını sağlayan yenilik meydana getiren hakka önalım hakkı adı verilir. Önalım...
DEVAMINI OKU →
10.06.2022
Şantaj suçu ve cezası konusunda sizlere bu yazımızda bilgi vermeyi amaçladık. Şantaj suçu TCK’nın 107 maddesinde düzenlenmiş hürriyete karşı suçlardandır. Şantaj kelime anlamı itibariyle; “çıkar sağlamak amacı ile hareket ederek bir kimseyi aşağılayıcı, lekeleyici ya...
DEVAMINI OKU →
09.06.2022
Suç işleme haysiyetsiz hayat sürmede boşanma, Türk medeni Kanunu’nun 163. Maddesi gereğince, “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürerse ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmezse, bu...
DEVAMINI OKU →
08.06.2022
Sözleşme ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları, maddi ve manevi tazminat davası, Borçlar Hukuku kapsamında incelenen alım satım sözleşmesi, gayrimenkulün satış vaadi veya tarafların arasında bulunan farklı bir sözleşmenin; eksik şekilde ifa edilmesi, taraflardan...
DEVAMINI OKU →
07.06.2022
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında TCK 104/1 maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu diğer cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ayıran en önemli özellik cebir ve tehdit veya...
DEVAMINI OKU →
06.06.2022
Özel belgeyi yok etme, bozma veya gizleme suçu, TCK 208/1 maddesinde özel belgeyi yok etmek, özel belgeyi bozmak veya özel belgeyi gizlemek eylemleri suç olarak düzenlenmiştir. TCK 208/1 maddesi ile kişiler arasındaki hukuki ilişkilerin koruma...
DEVAMINI OKU →
05.06.2022
Özel belgede sahtecilik ve cezası, hukuki anlamda hak doğurucu veya bir hakkında ortadan kaldırılmasına yönelik kanıt niteliğine, genel olarak kişiler arasında düzenlenmiş belgeler özel belge niteliğindendir. Bu tür belgelerin sahte olarak düzenlenmesi veya aldatıcı kabiliyeti...
DEVAMINI OKU →
04.06.2022
Nafakanın kaldırılması, tarafların ekonomik ve sosyal seviyelerine göre belirlenmiş olan meblağdır. Tarafların genel mali durumları, ekonomik ve sosyal düzeyleri farklılıklar gösterdiğinde nafaka tutarının arttırılması talep edilebileceği gibi nafakanın tamamının kaldırılması da talep edilebilir. Nafakanın kaldırılması,...
DEVAMINI OKU →
03.06.2022
Nafakanın azaltılması davası, Türk Medeni Kanunu2nun 176.maddesi gereğince; “Eşlerin ekonomik durumlarının değişmesi veya hakkaniyet gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” İfadesi bulunmaktadır. Nafaka borçlusu olan kişi gelirinde değişim olmasından dolayı ödediği nafakanın indirilmesi...
DEVAMINI OKU →
02.06.2022
Yoksulluk nafakası, Boşanma davasında kusuru daha fazla olan eşin boşanmadan kaynaklı yoksulluğa düşecek olan eşe ödeyeceği meblağdır. Boşanma davalarında yoksulluk nafakası ödenip ödenmeyeceğine hâkim tarafından karar verilir. Kanuni düzenlemeler sayesinde nafaka borçlusunun borcu mali gücünün...
DEVAMINI OKU →
01.06.2022
Nafaka arttırım davası, ekonomik durumların değişmesinden dolayı nafaka alacaklısının, nafaka ödeme konusunda yükümlü olan kişiden nafakanın arttırılması talep için açtığı davaya denir. Davada nafaka ödemesi yapan kişinin maddi açıdan durumunun olumlu yönde ilerlediğini kanıtlayan belgelerin...
DEVAMINI OKU →
31.05.2022
Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, hukuki ilişkisi bulunan tarafların, üçüncü kişileri kandırmak maksadıyla, kendi içlerinde hüküm ya da sonuç meydana getirmeyen ve gerçek iradelerine kesinlikle uymayan yaptıkları gizli anlaşmadır. Bu tarz işlemlerde irade...
DEVAMINI OKU →
Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?