tr

Makale ve Haberler

Anasayfa » Makale ve Haberler
11.10.2022
Mesafeli satış sözleşmesi günümüzde oldukça sık kullanılmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedeni internet kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak internet üzerinden yapılan alış verişlerin artması gösterilebilir. Mesafeli satış sözleşmesi genel olarak taraflar arasında dijital ortamlarda onaylanmaktadır. Mesafeli...
DEVAMINI OKU →
10.10.2022
Kişisel eşyaların iadesi davası, evlenmeyle beraber kişilere takılan değerli eşyaların tarafların boşanması durumunda gri istenmesine kişisel eşyaların iadesi davası denir. Tarafların arasında takılmış ziynet eşyalarının paylaştırılması söz konusu olur. Düğünde takılan altın, pırlanta ve gümüş...
DEVAMINI OKU →
09.10.2022
Kişisel verilerin korunması, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verileri Korunması Kanunu” ile güvence altına alınmıştır. 6698 sayılı KVKK ile; özel hayatın gizliliğine konu olabilecek temel hak ve özgürlükler korunma altına alınırken ayrıca bu verileri...
DEVAMINI OKU →
08.10.2022
İsim değiştirme davası, Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesi gereğince isim değiştirme sadece haklı nedenlerle hakimden istenebilmektedir. Kişilerin isim değiştirebilme hakları kişiye sıkı sıkı bağlıdır ve şahıs varlığı hakkının kullanılması olarak karşımıza çıkar. İsimlerin kişilerin üstünde önemli...
DEVAMINI OKU →
07.10.2022
irtikap suçu, kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar başlığı altında yer alan bir başa suç TCK 250/1, TCK 250/2 ve TCK 250/3 maddelerinde yazılan irtikap suçudur. TCK 250 ve devamı maddeleri ile idareye olan...
DEVAMINI OKU →
06.10.2022
İnternet yoluyla tehdit şantaj suçu, internet kullanımının günümüzde artmış olması nedeniyle internet vasıtasıyla işlenebilen suçlar her geçen gün artmaktadır. Bu suçlardan bazıları da internet yoluyla tehdit ve şantaj suçlarıdır. Kanun koyucu tehdit ve şantaj suçları...
DEVAMINI OKU →
05.10.2022
İnternet yoluyla hakaret günümüzde internet kullanımının her geçen gün artarak devam etmesi karşısında internet vasıtasıyla işlenebilen suçlar da her geçen gün artış göstermektedir. Hakaret suçu da internet yoluyla işlenebilmesi mümkün bir başka suçtur. Hakaret suçunun...
DEVAMINI OKU →
04.10.2022
Görevi kötüye kullanma suçu görevi ihmal suçu, 5237 sayılı temel ceza yasamızın kamu idaresinin güvenirliğine karşı ve işleyişine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 257. Maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu için genel olarak kamu...
DEVAMINI OKU →
03.10.2022
Gaiplik davası, kelimesi sözlükteki anlamıyla göz önünde olmayan, nerede olduğu kesinlikle bilinmeyen kişidir. Ölmüş olabilme ihtimalinin kuvvetli olan kişi için mahkeme tarafından kişiliğinin sona erdirilmesine gaiplik adı verilir. Ölüme benzeyen sonuçlar meydana getiren hukuki bir...
DEVAMINI OKU →
02.10.2022
Evlilik birliğine hakimin müdahalesi, Türk Medeni Kanunu’nun 169.maddesi gereğince boşanma davasında görev alan hakim eşlerin arasında oluşan uyuşmazlıklar konusunda takdir yetkisini kullanabilme imkanına sahiptir. Kanunda; “Boşanma ve ayrılık davası açıldığında hakim, davanın devamı süresince gerekli...
DEVAMINI OKU →
01.10.2022
İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. İnternet hayatımızın hemen hemen her anında kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Gelişen teknolojinin paralelinde internet insanlar arasındaki iletişimden, etkileşime, alışverişten pazarlamaya kadar bir çok alanda kullanılmaktadır. İnternet kullanımının...
DEVAMINI OKU →
30.09.2022
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu aile düzenine karşı suçlar başlığı altında 5237 sayıl Türk Ceza kanununun 234. Maddesinde düzenlenmiştir. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu ile birlikte aile düzeninin korunması amaçlanırken bir bakıma da kişilerin velayet...
DEVAMINI OKU →
29.09.2022
Sistemi engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme suçu Türk Ceza Kanununun 244 maddesi ve alt bentlerinde düzenlenmiş bir suçtur. TCK 244 maddesinden de anlaşılacağı üzere fail üzerine atılı suç “sistemi engelleme bozma” gibi gerçekleşebileceği...
DEVAMINI OKU →
28.09.2022
Bilişim sistemine girme veya orada kalma suçu temel ceza yasamız 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 243. Maddesinde düzenlenmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 30. Maddesi ile yapılan değişiklikle suç bilişim sistemine girme veya orada...
DEVAMINI OKU →
27.09.2022
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK’nın 245/1 maddesinde ve bilişim alanında suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Daha çok ileride detaylandırılacak olan “kredi kartı dolandırıcılığı” olarak da bilinmektedir. Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun...
DEVAMINI OKU →
27.09.2022
Bekleme müddetinin kaldırılması, bekleme müddeti iddet müddeti olarak da adlandırılır. Türk Medeni Kanunu’nun da boşanma ile alakalı düzenlemeler arasında yer alır. Boşanmak istemekte olan bayanların boşanmadan sonra 300 gün süresince evlenemeyeceğini ifade etmektedir. Kanun kapsamında...
DEVAMINI OKU →
26.09.2022
Analık davası nedir? Herhangi bir nedenden dolayı çocuğu kendisini doğurmuş olan kadının nüfus kütüğüne değil farklı bir kadının nüfus kütüğüne yazılması sonucunda yanlış kaydın düzelmesi işlemidir. Yapılan yanlış kaydın düzeltilmesi adına ve analık durumunun tespiti...
DEVAMINI OKU →
25.09.2022
Alan adı uyuşmazlıkları başlıklı yazımızda bu konuda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır. Günümüzde insanlar iletişimden etkileşime, alışverişten pazarlamaya ve eğlenceden eğitime kadar birçok alanda internet kullanmaktadır. İnternet denildiği zaman çoğu kez kullanıcıların aklına...
DEVAMINI OKU →
Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?