tr

Barodan Avukat Talebi / Adli Yardım

17.03.2022
86
Barodan Avukat Talebi / Adli Yardım

Barodan Avukat Talebi ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Barodan ücretsiz avukat istemek yani adli yardım talebi, hukuki yollara başvurması gerektiği halde mali olanakları elverişli olmayan kişilerin hak arama özgürlüğünden faydalanabilmeleri ve adil yargılanma haklarının yerine getirilebilmesi adına getirilmiş son derece önemli bir müessesedir.

Adli yardım müessesesi icra takiplerini ve hukuk davalarını (iş davaları, tüketici davaları, boşanma davaları gibi)  kapsayan bir müessese olup ceza yargılamasında bu kuruma başvurulamayacaktır. Ceza yargılamasına ilişkin olarak ücretsiz avukat talebinin bulunması halinde CMK’ daki ilgili düzenlemelere göre. Soruşturma aşamasında soruşturmayı yapan kolluk veya savcılık makamlarından, kovuşturma aşamasında ise davanın görüldüğü mahkemeden zorunlu müdafii talep edilebilir.

Adli yardım kurumu iki şekilde olabilir.

  • Ücretsiz avukat yardımı
  • Harç, gider ve masraflardan muaf tutulma

Adli yardım süreci şu şekilde işlemektedir:

  • Muhtardan Alınacak Yoksulluk/fakirlik Belgesi
  • İkametgah Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Dava İçin Gerekli Belgelerin Fotokopileri

Yukarıdaki belgeler ile birlikte barolarda bulunan adli yardım bürolarına başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru ile adli yardım bürolarında görev alan avukatlarca adli yardım başvuru formu doldurulur. Adli yardım talebinizin reddedilmesi halinde bu karara itiraz edebilirsiniz. İtirazınız hakim tarafından incelenir ve bu inceleme sonucunda verilen karar kesin karar olup verilen karara karşı bir daha itiraz yoluna başvurulamaz.

Talebinizin kabul edilmesi halinde adli yardım bürolarında görev alan avukatlardan biri davanız için atanır. Sizin için tayin edilen avukata noterden vekaletname çıkarmanız gerekmektedir. “Adli yardım avukatı ücret almadığı için davamı aksatır mı?” sorusu akıllara gelebilir. Belirtmek gerekir ki adli yardımdan görevlendirilen avukatlar ücretsiz çalışmamakta, baroca belirlenen asgari ücret tarifesine göre bir ücret baro tarafından adli ardım ile görevlendirilen avukata ödenmektedir. Ayrıca adli yardım bürolarında görevlendirilen avukatlar baro tarafından takip edilmektedirler.

Adli yardım başvurusu alınırken başvuranlardan dava sonucunda herhangi bir maddi gelir elde etmeleri halinde elde edilecek gelirin % 5’lik kısmını baroya ödeyeceklerine dair bir taahhüt de istenir. Böylece adli yardım sisteminin işlemesi de sağlanmış olur.

Adli yardım kapsamında yalnızca ücretsiz avukat talebi değil harç, gider ve masraflardan muafiyet yani adli müzaheret kurumu da bulunmaktadır. Kişi yalnızca avukat tutamayacak durumda değil aynı zamanda dava açmak için gerekli harçları yatıramayacak durumda da olabilir. Bu halde adli müzaheret ile kişiler iddia ve savunmalarında, talep ettikleri geçici korumada veya icra takiplerinde haklı oldukları kanaatini uyandırmak koşuluya bu kurumdan faydalanabilirler.

Peki, adli müzaheretle ödenmeyen harç ve giderler daha sonradan tahsil edilir mi?” Öncelikle belirtmek gerekir ki yargılama giderleri, delil ve gider avansı gibi kalemler dava sonucunda haksız çıkan taraftan tahsil edilir. Adli müzaheret kurumundan faydalanan kişinin haksız bulunması halinde hakkında giderleri ödemesi yönünde karar verilir. Hakim, maddi durumunuza göre en çok bir yıl içinde giderleri eşit taksitlere ayırarak ödemenize veya bu giderlere katlanmanız halinde ağır şekilde mağdur olacağınız kanaatine varırsa tamamen veya kısmen bu ödemelerden muaf olduğunuz yönünde karar verebilir.

Barodan Avukat Talebi ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?