tr

Babalık Davası

13.05.2022
17
Babalık Davası

Babalık davası, baba ve evlilik dışı doğan çocuk arasında bulunan soy bağının hukuki açıdan kurulması konusunda açılan davaya denir. Çocuk ve baba arasında bulunan soy bağı anne ile babanın evliolmasıyla yahut tanıma aracılığıyla kurulur. Babalık davası soy bağının belirlenmesi ve aile kurumu açısında önem taşır.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

  • Babalık davasının açılması adına var olması gerekli ilk detay annenin yaşıyor olmasıdır. Yargıtay kararları da babalık davasının açılması adına annenin belli olması gerektiği yönündedir.
  • Babalık davasında aranan diğer önemli bir şartta çocuk ve farklı bir erkek arasında soy bağının olmamasıdır. Evli olan bir kadın evliyken farklı bir erkekten hamile kaldıysa, bu çocuğun evlilik içerisinde doğmuş olması durumunda Medeni Kanun’a göre bu çocuk evli olunan kişiye bağlıdır.
  • Dava için ihbar yükümlülüğü nünde yerine getirilmiş olması şartı aranır. Babalık davası konusunda dava açacak kişinin Hazineye ve Cumhuriyet Savcısına ihbarda bulunması gerekir.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Babalık davasında davacı taraf, birbirinden bağımsız olabilecek şekilde anne ve çocuktur. Dava hakkı, davranışlarından kaynaklı sonuçları anlayabilecek çocuk ya da anne tarafından kullanılabilir. Anne ya da çocuğun davranışlarını kavrama yeteneği bulunmuyorsa ya da küçükse yasal temsilcileri onların hakkını aramak adına dava yoluna gidebilir.

Çocuğun yaşı küçükse ve davranışlarını kavrama yeteneği bulunmuyorsa dava açma hakkı konusunda kayyum ataması yapılır. Annenin ölmesiyle dava açım hakkı sonra erecektir. Mirasçılara bu hak devredilmez. Davalı taraf, baba olduğu söylenen erkek ya da bu erkek ölmüşse mirasın pay hakkı bulunan mirasçılardır. Davalı taraf davranışlarını kavrama yeteneğine sahip değilse dava yasal temsilcileri tarafından yürütülecektir.

Babalık Davası DNA Testi

Babalık davasında baba olarak söylenen kişi durumu kabullenmeyebilir. Bu tarz durumlarda ispat yolunan gidilmesi gerekir. Gelişen teknoloji sayesinde durumun ispat edilmesi kolay hale gelmiştir. Farklı yöntemlerin kullanılması sayesinde ispat durumu mümkündür ve en çok kullanılan yöntem DNA testidir. Bu test %99,9 oranında sonuç verir. DNA testini taraflar ya da hâkim talep edebilir. DNA raporunu mahkeme bilirkişi raporu yerine sayar.

Babalık Davasında İspat

Babalık davası açımı yapıldıktan sonra davalı, babalığını kabullenmezse davacı açısından ispat zorunluluğu gündeme gelecektir. Davayı açan çocuk, anne ya da her ikisi de ortaya koydukları iddiayı ispat konusunda yükümlü hale gelir.

Babalık davasında ispat açısından DNA ya da farklı testler bulunur. Bunların yanı sıra davacı açısından kolaylık sunana babalık karinesi durumuna sığınarak soy bağının varlığını ispat etmek mümkün hale gelir. Babalık karinesi, anne ve baba olarak iddia edilen kişilerin doğumdan 180 ila 300 gün içinde cinsel ilişkiye girme durumunda babanın davalı olduğunu konusu kabul edilir.

Davacı babalık karinesi bakımından delil ve iddialarını iptal edebilir. Bu konuda net delil olmasına gerek yoktur. Kuvvetli emarelerin bulunması soy bağının kurulması açısından yeterlidir. İlişki esnasında doğum kontrol materyallerinin kullanılmasını ispat edilmesi bile babalık karinesi durumunu ortadan kaldırmaz. Babalık karinesinin çürütülmesi de mümkündür. Bu bakımdan baba olduğu iddiasıyla suçlanan kişinin aşağıdaki yolları izlemesi gerekir.

  1. Baba olduğu iddia edilen kişinin kadın ile cinsel ilişkide bulunmadığını, bundan dolayı da çocuğun kendisinden olmasının mümkün olmadığını mahkemeye kanıtlaması önemlidir.
  2. Farklı bir erkeğin baba olma olasılığının olması durumun daha kuvvetli olabileceğini ispat etmesi gerekir.

Yukarıda bulunan durumlar konusunda ispat yapılırsa babalık karinesi çürür ve soy bağı kurulması davası da düşer. Ayriyeten bilimden destek alınarak ispat da yapılabilir. Babalık davası re’sen araştırma yapılması ilkesinin bulunduğu dava türleri arasında yer alır. Bundan kaynaklı olarak soy bağının ispatı konusunda tarafların talebi bulunmasa da hâkim kan ve doku örneği alınması tarzında bilimsel yollara başvurabilir.Hâkimin vereceği bu karara somut tehlike yoksa karşı çıkmak mümkün olmaz. Taraflar kan veya doku örneği verme konusunda sorun çıkartırsa hâkim işlemlerin zorla yapılması konusunda da karar verebilir.

Babalık Davasının Sonuçları Nelerdir?

  1. Davanın en önemli sonucu, davalı ile çocuk arasındaki soy bağının kurulmasıdır.
  2. Davanın önemli olan diğer bir sonucu da nüfus cüzdanında meydana gelecek olan değişikliktir. Çocuk nüfusa anne hanesine kayıtlıysa ondan alınır ve baba hanesine kaydı yapılır. Çocuk nüfusa hiç kayıt ettirilmemişse doğum tutanağı sayesinde hemen babanın soyadını alır ve baba hanesi kayıt edilir.
  3. Annenin talebi doğrultusunda çocuk için iştirak nafakası alınabilir. Soy bağı kurulmasından kaynaklı baba çocuğun bakımı konusunda yükümlülük altına girer.
  4. Annenin mali haklarının da ödenmesi konusunda hâkim karar verebilir. Doğum giderleri, doğumdan önce ve doğum sonraki 6 haftalık giderler gebelik giderlerinin karşılanması konusunda hâkim karar verebilir.
  5. Çocuk ölü doğmuşsa hâkim bu giderlerin karşılanmasını da isteyebilir.

Babalık Davası Zamanaşımı

Babalık davası, doğumdan önce ya da doğumdan sonra açılabilir. Anne davayı en geç doğumdan sonra 1 sene içinde açmalıdır. Çocuk anne farklı bir erkekle evli olduğu dönemde dünyaya gelmişse evlilik birliği içerisinde doğduğundan dolayı annenin evli olduğu erkeğe soy bağıyla bağlanır. Bu tarz durumlarda çocuğunun soy bağının ortadan kaldırılması ve ardından dava açılması gerekir. Soy bağının ortadan kalkmasından sonraki 1 sene içerisinde zaman aşımı süresi işlemeye başlayacaktır. Türk Medeni Kanun’a göre dava süreleri hak düşürücü süreler olduğundan, zaman aşımı sonrasında babalık davası açmak mümkün değildir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Babalık davaları konusunda görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Davayı açacak kişinin yaşadığı yerde Aile Mahkemesi yoksa bu konuda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme taraflardan herhangi bir tanesinin ya da çocuğun doğduğu yerdeki mahkemedir. Google arama motoru ile güncel içeriklerimize ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?