tr

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?

29.03.2022
40
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? hakkındaki yazımızda boşanma davasını, eşlerin mahkeme kararıyla evlilik birliğini sonlandırmak üzere açtıkları bir dava olarak tanımlamış, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki çeşit boşanma davasından bahsetmiştik. Bu yazımızda özellikle anlaşmalı boşanma kısmı üzerinde duracağız.

Anlaşmalı boşanma 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun 166. maddesinin 3. fıkrasında “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı  hükmü uygulanmaz.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili fıkra hükmünü inceleyecek olursak:

Medeni kanunun anlaşmalı boşanma için aradığı şartlar

 • Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması: Burada evlilikten kasıt medeni kanun anlamındaki resmi evlilik olup
 • Eşlerin boşanma yönünde ortak iradelerinin bulunması
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi
 • Tarafların serbest iradelerinin bulunması
 • Boşanmaya bağlı sonuçlar ve çocukların durumları hususunda tarafların anlaşmalarının hakim tarafından uygun görülmüş olmasıdır.

 

Anlaşmalı Boşanmaya Dair Genel Bilgiler ve Merak Edilenler

Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için kanun en az 1 yıllık evli bulunma şartını aramıştır. Buradaki evlilikten kasıt resmi evliliktir. Tarafların nişanlılık, birlikte yaşama, imam nikâhlı birliktelik gibi halleri bu süreye dahil değildir.

Tarafların boşanma yönünde ortak iradeye sahip olmaları hususu ayrıca önemlidir. Bu husus kimi durumların oluşumuna sebebiyet vermektedir. İlk olarak, sadece tarafların ortak bir dilekçe vererek değil aynı zamanda eşlerden birinin açmış olduğu boşanma davasında davanın kabulü (davacı eşin davadaki tüm taleplerinin kabulü) de anlaşmalı bir boşanma davası olacaktır. Ayrıca başlangıçta çekişmeli olarak açılmasına karşın eşler boşanma yönünde ortak ve birbirine uygun irade beyanlarıyla mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunarak da anlaşmalı olarak boşanabilirler.

Bu hususa ilişkin eklemek gereken bir husus da başlangıçta anlaşmalı boşanma olarak açılan bir dava görülürken tarafların bir konu üzerinde anlaşamamaları durumunda dava çekişmeli boşanma davası halini alacaktır. Örnek vermek gerekirse protokolde nafaka 1000 TL belirlenmişken nafaka alacak olan eş 1200 TL nafaka talep eder ve talebi diğer eş tarafından kabul görmez ise başlangıçta anlaşmalı boşanma davası olarak açılan bu dava çekişmeli boşanma davası olarak görülmeye devam edilecektir.

Boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biridir. Dolayısıyla tarafların dava esnasında hazır bulunmaları ve hakim tarafından dinlenmeleri gerekir. Tarafların vekilleri tarafların yerine geçerek müvekkilleri adına boşanma iradesini açıklayamayacaklardır.

Söz konusu davada eşler mahkemeye herhangi bir gerekçe sunmak zorunda değillerdir. Yukarıda bahsi geçen şartların varlığı durumunda hakim tarafların boşanmasına hükmedecektir. Daha kolay, çabuk, özel hayatın ve aile hayatının gizli kaldığı bir yol olduğu için boşanmak isteyen çiftlerin tercih ettiği bir davadır.

Anlaşmalı boşanma davasında velayet hususuna değinecek olursak, eşlerden biri dava esnasında kendisi için nafaka talep etmemiş ve taraflar boşanmışlarsa nafaka talep etmeyen eş daha sonradan farklı bir dava açarak kendisine nafaka ödenmesi yönünde talepte bulunamayacaktır. Ancak bu durum müşterek çocuklar için söz konusu olmayacak ve çocuğun velayeti kendisine bırakılan eş anlaşmalı boşanma davası görülürken çocuk için nafaka talep etmezse dahi boşanma gerçekleştikten sonra müşterek çocuk için nafaka talebinde bulunabilecektir.

Anlaşmalı boşanma davasıyla çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eş, davadan sonra da şartların değiştiğini ileri sürerek velayet davası açabilecektir. Örneğin velayeti kendisine bırakılan eşin müşterek çocuğun bakımı ile yeterince ilgilenmediği, çocuğu bir yakınıa bırakıp başka bir yerde yaşadığı durumlar buna örnektir.

 

Anlaşmalı Boşanmanın Aşamaları Nelerdir?

 • Eşlerin anlaşmalı boşanma kararı almaları
 • Boşanma protokolünün hazırlanması
 • Velayet, nafaka, tazminat vb konuların protokolde düzenlenmesi
 • Protokolün taraflarca imzalanması
 • Dava dilekçesinin hazırlanması
 • Protokol ve dava dilekçesi ile boşanma davasının açılması
 • İvedi duruşma günü istenmesi
 • Tarafların belirlenen duruşma gününde mahkemeye gitmeleri
 • Tarafların duruşmada boşanma iradelerini açıklamaları ve protokoldeki imzaların kendilerine ait olduğu yönünde beyanda bulunmaları
 • Mahkemenin anlaşmalı boşanma kararı verilmesi
 • Gerekçeli kararın tebliği
 • Kararın kesinleşmesi
 • Kararın nüfus müdürlüğüne gönderilmesi ve tarafların kimliklerinde gerekli değişiklikleri yapabilmeleri

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla bu davayı görecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemeye ilişkin özel bir düzenleme bulunmayıp eşler ikametgah adresleri önem arz etmeksizin uygun buldukları herhangi bir yer mahkemesinde dava açabileceklerdir. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?