tr

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

16.04.2022
25
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu TCK 209/1 maddesinde düzenlenmiştir. TCK 209/1 maddesine göre “belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere teslim edilen imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kâğıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi şikâyet üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmek suretiyle açığa imzanın kötüye kullanılması suçu için ön görülen hapis cezası belirtilmiştir.

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU UNSURLARI

  • Suça konu belge imzalı bir şekilde olmalıdır,
  • Tamamen veya kısmen boş olmalıdır,
  • Amacı dışında doldurulmalıdır,

Yukarıda belirtilen unsurların tamamı birlikte gerçekleşmediği takdirde failin açığa imzanın kötüye kullanılması suçu işlediğinden bahsedilemeyecektir. Madde gerekçesinden ve yasa metninden de anlaşılacağı üzere, belli bir şeklide doldurulup kullanılmak üzere teslim edilen tamamen veya kısmen boş olan kâğıdı amacı dışında doldurmak suretiyle suç oluşmaktadır.

BOŞ SENEDİN İCRAYA KOYULMASI

Belirli bir miktar karşılığında boş olarak doldurulan asıl borç miktarından farklı olarak örneğin daha yüksek bir alacak yazılması şeklinde mağdur hakkında icra takibi yapılması başlatılması halinde fail açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu işlemiş olacaktır. Örneğin mağdurun asıl borcunun 10.000 TL olmasına rağmen failin bu borca karşılık açığa imza şeklinde düzenlenmiş senedi 10.000 TL’den daha fazla bir miktar yazması suçun oluşumuna yeterli bir olgudur. Ceza yargılaması ve hukuk mahkemeleri yargılama usulleri farklılık göstermekte ise de, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda delillerin değerlendirilmesi konusunda “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda” belirtilen kurallar geçerli olmaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre senedin ispatı ancak yazılı bir belgeye dayandırılması ile mümkündür. Bu nedenle sadece tanık deliline dayanılarak açığa imzanın kötüye kullanma suçu işlenip işlenmediğine karar verilememektedir.

Her ne kadar TCK 209/2 maddesi açığa imzanın kötüye kullanılması başlığı altında yer almış ise de, kısmen veya tamamen boş olan ancak imzalı bir kâğıdı hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek hukuki sonuç doğuracak bir şekilde doldurulması sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu belge resmi belge niteliğinde ise TCK 204 maddesinde belirtilen resmi belgede sahtecilik, özel belge niteliğinde ise TCK 207 maddesinde belirtilen özel belgede sahtecilik suçu oluşacaktır.

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ŞİKAYET

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu TCK 209/1 maddesinde de belirtildiği üzere takibi şikâyete bağlı suçlardan olup fail hakkında gerekli soruşturmanın yapılması için mağdurun suçu öğrenmesinden itibaren altı aylık süre içerisinde bizzat kendisi veya vekili aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat ederek şikâyet hakkını kullanması gerekmektedir. Yapılan soruşturma sonucu failin üzerine atılı suçu işlediği yönünde yeterli delillerin bulunması halinde hakkında Asliye Ceza Mahkemelerinde kamu davası açılmaktadır. Hakkında açığa imzanın kötüye kullanılması suçu nedeniyle kamu davası açılan sanık yargılanmakta iken mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi halinde dava dosyası hakkında “düşme kararı” verilecektir.

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

TCK 209/1 maddesinde belirtilen cezanın alt ve üst sınırları dikkate alındığında açığa imzanın kötüye kullanılması suçu hakkında yapılacak yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün suçlardandır. Ancak CMK 231 maddesinde de belirtildiği üzere, failin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi konusunda rıza göstermesi, fail hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın 2 yıldan az olması, failin hakkında önce kasten işlenebilen suçlardan dolayı mahkumiyet kararı bulunmaması ve mahkemenin failin yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaatinin bulunması halinde mümkündür. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?